Karkaako tuotteen kustannukset käsistä? Ota suunnitteluprosessi syyniin

Laajennetulla suunnitteluryhmällä tuotteen kustannukset kuriin
21.5.2018

Liian usein valmistetun tuotteen todelliset kustannukset selviävät vasta jälkilaskennassa. Tuote valmistetaan sokkona, ja valmistaja voi vain toivoa, että se osoittautuu kannattavaksi. Etenkin projektiluonteisessa liiketoiminnassa pitäisi kuitenkin saada tuotteen hinta painettua mahdollisimman alas jo tarjoussuunnittelussa. Kustannusten hallinta pitää saada tuotua mukaan suunnitteluprosessiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Suunnittelu määrittää 80% tuotteen kustannuksista. Sieltä siis löytyy myös suurimmat säästöt. Tarkemmin suunniteltu tuote istuu kustannusarvioon paremmin, eikä tuloksena ole yllätys: kustannusten ylitys.

Ennen kuin suunnittelun kustannuslaskentaa voi ruveta tehostamaan, tulee määrittää, mitä suunnittelu pitää sisällään. Mitä teillä kuuluu termin ”suunnittelu” sisälle?

Meille suunnittelu tarkoittaa kaikkea sitä, mikä tehdään ennen kuin valmistus alkaa:

  • Esisuunnittelu/skissi
  • Osasuunnittelu
  • Tuoterakennesuunnittelu
  • Tuotannonsuunnittelu

Kun kaikki nämä osa-alueet mietitään perusteellisesti kuntoon jo suunnittelussa, ei valmistusvaiheessa enää tarvitse keksiä toiminta- tai toteutustapoja. Tuotanto sujuu aikataulussa ja kustannusarvion puitteissa.

Laajennettu suunnitteluryhmä edistää tiedonkulkua

Käytännössä onnistunut kokonaissuunnittelu vaatii, että eri suunnitteluvaiheet ja suunnitteluosasto täytyy saada saman pöydän ääreen.

Esisuunnittelusta tieto tulee saada mekaniikka-, sähkö- ja automaatiosuunnitteluun. Mekaniikkasuunnittelu tuottaa valmistettavat komponentit. Osastojen yhdessä tuottama tuoterakennemalli siirretään tuotannonsuunnitteluun. Tuotannonsuunnittelun tehtävä on tarkistaa ja varmistaa sopivat tuotantotavat. Tehdäänkö alihankintana vai omavalmistuksena? Hitsataanko vai taivutetaanko? Vasta kun tuotteen rakenne on kokonaan suunniteltu, kannattaa tuote siirtää varsinaisesti tuotantoon.

En tarkoita, että kaikki osa-alueet olisi suunniteltava täysin ennen kuin valmistus aloitetaan. Olennaista on kuitenkin selvittää, kauanko rakenteen valmistaminen kestää. On suunniteltava tuotteen osaset niin, että valmistus pystytään aloittamaan riittävän aikaisin, jotta oikeaan toimituspäivään päästään kiinni. Tämä onnistuu käyttämällä ERP-järjestelmän tuotannonkuormitusta tai projektiohjelman piirtämää kuvaa tuoterakenteesta.

Prosessikartoituksen perusteella voimme yhdessä luoda vision, jonka avulla toiminnastanne voidaan hioa pois tyhjäkäyntiä ja tuplatyötä.

Ensimmäinen vaihe tilanteen parantamiseksi on tehdä prosessikartoitus. Päivän aikana käydään läpi teidän prosessinne: ideasta asiakkaalle toimitettuun tuotteeseen. Ota yhteyttä ja sovitaan ensimmäinen palaveri, jossa määritetään prosessien status ja tulevaisuuden tarpeet. Selvitetään yhdessä, mitä suunnittelu teillä tarkoittaa ja ketkä ihmiset teidän organisaatiossa kuuluvat tähän laajennettuun suunnitteluryhmään.