Kolme askelta paperittomuuteen – näin luot edellytykset mallipohjaiselle tuotannolle

3 askelta 3D-suunnittelun paperittomuuteen
27.8.2018

Teilläkin on varmasti mietitty, miten paljon mallipohjainen valmistus tehostaisi tuotantoa ja parantaisi tuotetta. Muutos ei aina kuitenkaan etene sulavasti käytännön toteutukseen asti. Esimerkiksi 3D-mallien puutteellisuus hankaloittaa siirtymistä huomattavasti. Näillä vinkeillä valmistelet yrityksesi paperittomaan tuotantoon siirtymiseen.

Pyrkimys kohti paperittomuutta johtaa väistämättä myös parempiin tuotteisiin ja tehokkaampaan prosessiin.

 

Suunnittelu- ja valmistusprosessiin alkaa helposti pesiytyä tehottomuutta, vaikka kaikki tuntevat tekevänsä paljon töitä. Tilanne on tuttu varsinkin yrityksissä, jotka ovat saavuttaneet vankan aseman markkinoilla. Turhaa työtä tehdään pitkälti siksi, että järjestelmiä käytetään vain osittain hyödyksi. Mallipohjaiseen tuotantoon tähtäävässä yrityksessä järjestelmien ja mallien käyttö tulee perata ja optimoida. Huomio kannattaa kiinnittää etenkin mahdollisimman täydellisen 3D-mallin luomiseen. Samalla kun mahdollistatte paperittoman tuotannon, pystytte myös tekemään asioita tehokkaammin ja virheettömämmin.

Kolme askelta kohti mallipohjaista valmistusta

 

Pane tiedonhallinta kuntoon

Täydellinen malli vaatii tuekseen tiedonhallinnan, jossa muutosten jäljitettävyys on helppoa. Esimerkiksi valmistuksesta, asentajilta sekä käyttäjiltä tulevat kehitysideat saadaan kontrolloidusti talteen, jolloin tuotteiden laatu paranee. Yksi keskeisistä perusteista tiedonhallinnan käytölle ovat tiedon oikea-aikaisuus sekä varmuus siitä, että kyseessä on viimeisin versio. Nämä ovat avaintekijöitä muutoshallinnassa, jotta paperittomassa tuotannossa tieto siirtyy.

Tee 3D-mallista mahdollisimman täydellinen

Täydelliseen 3D-malliin tulee mallintaa mukaan kaikki, mitä tuotteen valmistamisessa tarvitaan. Siinä pitää olla myös metatieto mukana. Mallin täydellisyys vaikuttaa suoraan siihen, kuinka tehokkaasti siitä saatavaa informaatiota voidaan hyödyntää. Täydellinen malli on hyvä lähtökohta valmistettavan tuotteen koko elinkaaren hallintaan. Se muun muassa edistää tuotteen varaosien löytymistä.

Tee dokumentaatio suoraan malliin

Täydellinen malli kannattaa hyödyntää myös dokumentaatiossa. Selkeä 3D-kuva kertoo enemmän kuin sekava viivapiirros, josta pitää tulkita asioita. Myös markkinointi voi aloittaa markkinointimateriaalin tuottamisen jo mallista ja hyödyntää myös simulointituloksia asian todistamisessa käyttäjäkunnalle. Näin saadaan yhdestä 3D-mallista moninkertainen hyöty irti pienemmällä vaivalla.

Onnea matkallenne kohti paperitonta tuotantoa! Ota yhteyttä meihin, niin pannaan edellytykset ja järjestelmät yhdessä kuntoon.