SOLIDWORKSin ominaisuuksien jakaminen verkkolisenssin avulla tuo selkeää säästöä

Solidworks simulation blogiteksti
18.6.2018

Moni asiakas pohtii mahdollisuuksia käyttää simulointia jo suunnittelun alkuvaiheessa. Simulointilisenssien kustannus sekä ohjelman käytön organisointi tuotekehitystiimin kesken saattavat kuitenkin muodostua hankinnan esteeksi. Mitä jos hankitut työkalut olisivatkin kaikkien käytettävissä, eikä käyttäjä hautoisi lisenssin ominaisuuksia, joita ei itse käytä?

Esimerkki Premium-lisenssin sisältämän simulointiohjelman hankinnasta:

Yrityksellä on useampi lisenssi käytössään ja heillä on satunnaisesti tarve simuloida tuotteitaan eri tuotekehityksen vaiheissa. Vaihtoehtona on hankkia nykyisiin lisensseihin lisää ominaisuuksia päivittämällä ne Premium-lisensseiksi. Simulointitarpeet ovat kuitenkin satunnaisia ja viiden henkilön tiimistä kolmella on laskentaan tarvittavaa pätevyyttä ja tarvetta. Hankintana tämä tarkoittaisi nykyisistä Standard-lisensseistä kolmen päivittämistä Premium-lisensseiksi.

Verkkolisenssi mahdollistaa ohjelmiston tehokkaan käytön
ja ominaisuuksien jakamisen kaikille käyttäjille.

Viisi syytä, miksi verkkolisenssin käyttöönotto kannattaa:

  1. SOLIDWORKS-verkkolisenssipalvelu mahdollistaa kertainvestoinnilla kaikkien lisenssien liittämisen samaan verkkolisenssiin. Kelluttaminen ei suoranaisesti vaikuta lisenssin hankintahintaan. Samaan lisenssipooliin voidaan liittää eri tasoisia lisenssejä ja jo hankitut lisenssit voidaan konvertoida verkkolisenssiksi.
  2. Työasemille voidaan asentaa asennuspaketista kaikille käyttäjille paras mahdollinen kombinaatio, mutta oletuksena käyttäjä käynnistää ohjelman ilman lisäominaisuuksia. Tarvittaessa kyseinen lisäominaisuus voidaan kytkeä päälle, jolloin SOLIDWORKS varmistaa, että kyseinen ominaisuus on käytettävissä lisenssipalvelimelta. Kun ohjelma sammutetaan tai ominaisuus poistetaan käytöstä, se vapautuu työryhmän käyttöön, jolloin arvokkaat ominaisuudet eivät jää roikkumaan työasemille.
  3. Lisenssipalvelin voidaan asentaa työasemalle tai palvelimelle, (Huom! Myös virtuaalipalvelin käy) kunhan varmistetaan, että palvelin näkyy kaikille. Lisenssi voidaan myös lainata määräajaksi palvelimelta työasemalle.
  4. Verkkolisenssin jakaminen ulkomaille vaatii lisenssiehtojen mukaan aina yhteydenoton jälleenmyyjääsi.
  5. Verkkolisenssiohjelmisto kerää myös dataa, kuinka lisenssiä käytetään, jolloin sen käyttöastetta voidaan analysoida helposti. Sama työkalu mahdollistaa myös erityyppisten käyttäjäryhmien luomisen.

Esimerkkinä ollut yrityksemme investoi erilliseen SOLIDWORKS Simulation Standard -lisenssiin, jossa lisähyötynä verrattuna SOLIDWORKS Premium -lisenssin Simulaation-pakettiin on vielä väsymislaskenta. Kun kaikki lisenssit muutettiin kelluviksi ja samaan kellutukseen liitetään uusi simulointi, on kustannussäästö noin puolet alkuperäisestä kolmen lisenssin päivittämisestä.

Lue lisää SOLIDWORKSin simulointituotteiden hyödyistä

Haluatko kuulla lisää verkkolisenssin mahdollisuuksista tai selvittää, millainen lisenssi olisi sopivin juuri teidän tarpeisiinne, ota meihin yhteyttä!