FLOW SIMULATION

Tule kuulemaan, kuinka SOLIDWORKS Flow Simulationilla lasketaan mm. painehäviöitä ja lämpöjakaumia.

Ilmoittaudu koulutukseen
2 päivää
1200,00 €
Osallistuminen edellyttää:

Peruskurssi

Solidworks työasema
Sisältää kurssimateriaalit
Käytettävä ohjelmisto:

Koulutuksen kuvaus

SOLIDWORKS Flow Simulation -kurssilla tutustutaan virtauslaskentatyökalun käyttämiseen ja virtausteknisten ratkaisuiden hakemiseen. Kurssin aikana opiskelet ohjelman ominaisuuksia ja käyttötapoja, kuten sitä, miten 3D CAD-mallia tulee käsitellä virtausanalyysia varten, miten virtausanalyysejä määritellään ja miten laskentaverkkoa tarkennetaan. 

Koulutuksen ansiosta tiedät, kuinka virtauslaskentaan soveltuvat mallit mallinnetaan ja miten laskentatavoitteet määrittellään. Osaat toteuttaa simuloinnin tarkalle alueelle ja optimoida tuotteen mittoja niin, että saavutat juuri halutut virtausarvot, osaat tutkia kavitaatiota ja simuloida ilmassa olevan vesihöyryn. Hallitset myös partikkelianalyysin ja tiedät, miten epäpuhtauksia kulkemista ilmavirtauksessa tutkitaan.

Koulutus soveltuu erityisesti kaikille niille, joilla on Flow Simulation -lisenssi tai harkitsevat sen hankkimista, kaikille jotka suunnittelevat tuotteita, joissa virtaa kaasua, nestettä tai kiinteämpää ainetta, kaikille joiden tuotteissa aero- tai hydrodynamiikka on merkittävässä roolissa sekä kaikille, jotka ovat kiinnostuneita lämmön johtumisen ja konvektion aiheuttamista lämpöjakaumista.

Koulutuksessa käytetään SOLIDWORKS Flow Simulation -ohjelmaa.

Koulutuksen sisältö / ohjelma

 • Sisäpuolinen virtaus
 • Reunaehdot
 • Laskentakriteerit, goals
 • Verkotus ja verkon tarkkuus
 • Mallinnusvinkit
 • Lämpösimulointi
 • Puhaltimet
 • Perforated Plates -määrittelyt
 • Ulkopuolinen virtaus
 • Sisäpuolinen virtaus, ulkoinen konvektio
 • EFD-Zooming - tarkka analyysi rajatulle alueelle
 • Huokoiset materiaalit
 • Pyörivät kappaleet
 • Parametrinen analyysi
 • Kavitaatio
 • Kosteuden hallinta
 • Partikkelianalyysi
 • Yliääninopeus
 • Tiedonsiirto lujuuslaskentaan

Jos nämä kysymykset askarruttavat,
koulutus on sopiva sinulle ja organisaatiollesi:

 • Miten 3D CAD-mallia tulee käsitellä virtausanalyysia varten ja miten virtausanalyysi määritellään?
 • Miten tulosten korvergointia hallitaan?
 • Miten laskentaverkkoa tarkennetaan?
 • Miten lämpölähteitä määritellään ja miten lämpötiloja ratkaistaan?
 • Miten yksinkertaistan analyysia?
 • Miten selvitän ulkoisen konvektion vaikutuksen, kun virtaus on sisäistä?
 • Miten teen tarkan simuloinnin rajatulle alueelle?
 • Miten optimoin tuotteen mittoja niin, että saavutan halutun virtausarvon?
 • Miten tutkin kavitaatiota?
 • Miten simuloin ilmassa olevaa vesihöyryä?
 • Mten partikkelianalyysilla tutkitaan esim. epäpuhtauksien kulkeutumista ilmavirtauksessa?
 • Miten ylisooninen analyysi määritellään?
 • Miten lämpötila- tai painejakauma siirretään lujuusanalyysiin?
ILMOITTAUDU TÄSTÄ

Koulutuksen käytyäsi

1

Suunnittelet tuotteista toimivampia
Kun osaat tehdä tuotteille virtausanalyysin, osaat suunnitella niistä paremmin toimivia, vähemmän energiaa kuluttavia ja kestävämpiä

2

Saat tuloksia nopeammin
Osaat määritellä laskentakriteerejä

3

Saat tuloksista tarkempia
Osaat tihentää laskentaverkkoa oikeista kohdista

4

Havainnollista tulokset paremmin
Osaat esittää tulokset havainnollisina kuvina tai animaatioina

Tulevat