PERUSTEET

Ei juurikaan parannettavaa, hyvä peruskurssi! Siirtymä Autocad-maailmasta oli yllättävän nopea kurssin ansiosta.

- Samu Hällfors, Framery Oy

Kurssi on ollut erinomainen eikä tule mieleen muutettavaa. Asiaa oli paljon, joten koulutuksen kesto (3+3 päivää) oli hyvä asia. Jäi aikaa omaksumiseen.

- Aki Pohjanlehto, Lanka ja muovi Oy

Perusteet-kurssilla opitaan luomaan parametrisia osa- ja kokoonpanomalleja sekä piirustuksia niistä. Kurssilla käydään läpi miten malleista luodaan älykkäitä käyttäen hyväksi referenssejä muihin malleihin, kirjastopiirteitä ja -komponentteja sekä kuinka käytetään hyväksi jo olemassa olevia projekteja muokkaamalla niitä. Kurssilla opitaan perusmallinnustekniikoiden lisäksi yleisiä 3d-mallinnukseen liittyviä periaatteita kuten esimerkiksi mallinnusjärjestys, virhetilanteiden hallinta ja törmäystarkastelut. Piirustusten luomisessa on tärkeää ymmärtää eri kuvantojen luontitekniikat ja kuinka niitä voidaan muokata. Piirustusten virheettömyys on projektisuunnittelun perusedellytys.

Käytettävä ohjelmisto:
SOLIDWORKS Standard

Sisällys:

1. Piirremallinnuksen perusteet
2. SOLIDWORKS työskentely-ympäristöön tutustuminen
3. Työskentelyn periaatteet

 • Sketsaus
 • Yleisimmät piirretyypit ja niiden luonti
 • Näytön ja näkymien hallinta
 • Kokoonpanon muodostamisen periaatteet
 • Piirustusten luonnin periaatteet

4. Sketsatut piirteet (Extrude, Revolve ja Sweep)
5. Muut piirteet (Fillet, Chamfer, Hole jne.)
6. Monistukset (Pattern/Mirror)
7. Kokoonpanon luonti

 • Osien asemointi
 • Animointi ja törmäystarkastelut
 • Räjäytyskuvat

8. Piirustusten luonti

 • Projektiot, osasuurennokset ja leikkaukset
 • Mitoitukset, toleranssit, pinta- ja hitsausmerkit
 • Osaluettelot
Kesto
3 + 3 päivää
Esitietovaatimukset

Mekaniikkasuunnittelun perusteet ja Windows-käyttöjärjestelmän perusteet

Hinta
2000.00 €
Tyyppi

Tulevat