SIMULATION PROFESSIONAL

Tule oppimaan, kuinka SOLIDWORKS Simulation Professional -lisenssin tyyppianalyysejä käytetään.

Ilmoittaudu koulutukseen
1 päivä
600,00 €
Osallistuminen edellyttää:

Peruskurssi ja SOLIDWORKS Simulation -kurssi

Solidworks työasema
Sisältää kurssimateriaalit
Käytettävä ohjelmisto:

Koulutuksen kuvaus

Simulation Professional -koulutuksessa syvennytään ominaistaajuuksiin, nurjahdusanalyyseihin, lämpöanalyyseihin ja -kuormiin sekä väsymis- ja pudostusanalyysiin. Käymme läpi muun muassa, kuinka tuotteen ominaisvärähtelytaajuudet selvitetään, miten kokoonpanojen osat kiinnitetään toisiinsa ominaisvärähtelyanalyysissä, miten nurjahdusanalyysejä luodaan ja mikä yhteys nurjahduksella on ominaistaajuuksiin, miten lampöanalyysejä luodaan ja miten lämpökuorman saa vaihtelemaan ajan mukana sekä miten määritellään termostaatti. Lisäksi paneudumme siihen, miten laskenta-aikaa saa lyhennettyä hyödyntämällä tasojännitystä, tasovenymää tai aksiaalista symmetriaa, mikä on pudotusanalyysi ja miten rakenteesta erotetaan alirakenne tarkempaa Submodeling-analyysia varten. 

Koulutuksen ansiosta tiedät, miten resonanssia vältetään, sillä osaat selvittää ominaistaajuudet, osaat selvittää, milloin rakenteet pettävät nurjahtamalla, osaat ratkaista lämpöjakaumia ja käyttää tuloksia lämpölaajenemisen selvittämiseen, saat tuloksia nopeammin, sillä osaat käyttää 2D-yksinkertaistuksia, tiedät, milloin materiaalin väsyminen on otettava huomioon ja saat selville, milloin tuote kestää lattialle putoamisen. Osaat myös suunnitella kevyempiä tuotteita ja saat yksityiskohdista nopeasti tarkkoja tuloksia Submodeling-analyysin avulla.

Koulutus soveltuu kaikille, joilla on Simulation Professional tai Simulation Premium -lisenssi tai harkitsevat sen hankkimista.

  Koulutuksessa käytetään SOLIDWORKS Simulation Professional-ohjelmistoa.

  Koulutuksen sisältö / ohjelma

  • Värähtelyanalyysi
  • Nurjahdusanalyysi
  • Lämpöanalyysi
  • 2D-yksinkertaistukset
  • Väsyminen vakioamplitudikuormituksella
  • Väsyminen mitatun kuormitushistorian perusteella
  • Pudotustesti
  • Optimointi
  • Pressure Vessel -analyysi
  • Submodeling-analyysi

  Simulation Professional -kurssilla syvennämme tietoja erilaisista analyysityypeistä, joita Simulation Professional -tuotteella on käytettävissä:

  • Nurjahduslaskennalla määrittelemme rakenteen nurjahduskuorman
  • Lämpölaskennalla selvitämme lämpöjakauman rakenteessa
  • Optimoinnilla kevennämme mallia lujuuden sallimissa rajoissa
  • Paineastialaskennalla voimme selvittää paineastianseinämän jännitystilat
  • Pudotuslaskennalla selvitämme pudotettavan kokoonpanoon jännitystilat
  • Värähtelylaskennalla saamme rakenteen ominaistaajuuden, voimme suunnitella rakenteen välttämään resonointia
  ILMOITTAUDU TÄSTÄ
  Lari Hyttinen
  Lari Hyttinen

  Tekninen asiantuntija, DI
  +358 10 8357 352
  lari.hyttinen@cadworks.fi

  Tutustu kouluttajaan

  Timo Laaksonen
  Timo Laaksonen

  Tekninen asiantuntija, DI
  +358 10 8357 307
  timo.laaksonen@cadworks.fi

  Tutustu kouluttajaan

  Koulutuksen käytyäsi

  1

  Suunnittelet parempia ja kestävämpiä tuotteita
  Osaat välttää resonanssia, nurjahtamista ja materiaalin väsymistä.

  2

  Saat tuloksia nopeammin
  Osaat hyödyntää 2D-yksinkertaistamista

  3

  Suunnittelet kevyempiä tuotteista
  Hallitset Design Studyn ominaisuudet, joilla kevyempien tuotteiden suunnittelu on mahdollista

  4

  Saat tuloksia tehokkaasti
  Saat yksityiskohdista nopeasti tarkkoja tuloksia Submodeling-analyysin avulla

  Tulevat