SolidWorks Corporation

KESTÄVÄ KEHITYS
​Voiko yrityksesi vastata asiakkaiden kasvavaan haluun valita ympäristöystävällisempiä tuotteita? Muutaman vuoden kuluttua sinulla ei ole enää valinnanvaraa. Nyt on aika aloittaa vihreämpien tuotteiden kehitys. SOLIDWORKS Sustainability on selkeä ja helppo tapa ottaa nämä ensiaskeleet.

SOLIDWORKS SUSTAINABILITY

SOLIDWORKS Inspection on työkalu, jolla automatisoidaan tarkastuspiirustusten ja –pöytäkirjojen tuottaminen. Perinteisesti dokumentaatio ns. ensimmäisen kappaleen tarkastukseen (FAI, First Article Inspection) on tehty manuaalisesti, mutta prosessin automatisoinnilla saavutetaan huomattava ajansäästö ja eliminoidaan tarkastuksessa tapahtuvat virheet.

SOLIDWORKS INSPECTION STANDARD

SOLIDWORKS Composer on julkaisuohjelma kaikelle graafiselle dokumentoinnille. Käyttäjänä on yleensä yrityksen dokumentoija. Ohjelmalla tuotetaan erittäin korkealaatuista kuvamateriaalia esimerkiksi asennusohjeisiin, huolto- ja käyttöohjeisiin. Ohjelma mahdollistaa projekti ja toimituskohtaiset manuaalit, koska tuotettu geometria saadaan suoraan SOLIDWORKS 3D-mallista.

SOLIDWORKS Plasticsin avulla havaitaan muovikomponenttien tai ruiskumuottien suunnittelussa tapahtuvat virheet mahdollisimman aikaisin. Näin eliminoidaan kalliit muutostyöt, parannetaan laatua ja aikaistetaan tuotteen saamista markkinoille. Täysin SOLIDWORKSiin integroitu ohjelmisto helpottaa merkittävästi suunnittelijoiden työtä ja varmistaa tuotteen sopivuuden tuotantoon.

SOLIDWORKS Flow Simulation on täysin SOLIDWORKSiin integroitu virtausanalyysiohjelmisto. Analyysin avulla voidaan havaita suunniteltavasta tuotteesta mahdolliset ongelmakohdat ja näin parantaa tuotteen laatua ja toimivuutta. Ohjelma on hämmästyttävän helppokäyttöinen mutta toiminnoiltaan kuitenkin monipuolinen.  Ohjelman käyttöönottoon riittää kahden päivän koulutus.

SOLIDWORKS Simulation auttaa kehittämään tulevaisuuden huipputuotteita. Riittävän helppokäyttöinen ja nopea testaus suunnittelun eri vaiheissa mahdollistaa villienkin ideoiden testaamisen ilman riskiä ja ylimääräisiä kuluja. Iteraatioiden testaamisen tuloksena syntyy innovaatioita, jotka edistävät uusien tuotteiden, ominaisuuksien ja teknisten ratkaisujen kehittymistä.

Modernisoi sähkösuunnitteluprosessisi yhdistämällä 2D-kaaviosuunnittelu ja 3D-mekaniikkasuunnittelu reaaliaikaisesti. Sähkö- ja mekaniikkasuunnittelun integrointi nopeuttaa merkittävästi suunnittelun läpimenoa. Tuloksena on vähemmän virheitä ja ongelmia mutta enemmän tehokkuutta ja kilpailukykyä.

SOLIDWORKS ELECTRICAL

SOLIDWORKS PDM on suoraan Windows Explorer -käyttöliittymässä toimiva, helppokäyttöinen dokumenttienhallintaratkaisu. Pääpaino on hyvässä SOLIDWORKS- ja AutoCAD –integraatiossa ja SOLIDWORKSIN natiivitiedostojen hallinnassa (SLDPRT tai SLDASM -muotoiset 3D-mallit ja SLDDRW-muotoiset piirustukset), mutta tarjoaa versionhallinnan mille tahansa tiedostotyypille.

Premium- ja Premium Plus –paketit sisältävät SOLIDWORKS Professionalin lisäksi tässä esitellyt tuotteet.

SOLIDWORKS SIMULATION

SOLIDWORKS EDRAWINGS PROFESSIONAL - KOMMUNIKAATIOVÄLINE MYÖS MYYNNILLE

Subscribe to SolidWorks Corporation