Testaus

SOLIDWORKS Plasticsin avulla havaitaan muovikomponenttien tai ruiskumuottien suunnittelussa tapahtuvat virheet mahdollisimman aikaisin. Näin eliminoidaan kalliit muutostyöt, parannetaan laatua ja aikaistetaan tuotteen saamista markkinoille. Täysin SOLIDWORKSiin integroitu ohjelmisto helpottaa merkittävästi suunnittelijoiden työtä ja varmistaa tuotteen sopivuuden tuotantoon.

SOLIDWORKS Flow Simulation on täysin SOLIDWORKSiin integroitu virtausanalyysiohjelmisto. Analyysin avulla voidaan havaita suunniteltavasta tuotteesta mahdolliset ongelmakohdat ja näin parantaa tuotteen laatua ja toimivuutta. Ohjelma on hämmästyttävän helppokäyttöinen mutta toiminnoiltaan kuitenkin monipuolinen.  Ohjelman käyttöönottoon riittää kahden päivän koulutus.

SOLIDWORKS Simulation auttaa kehittämään tulevaisuuden huipputuotteita. Riittävän helppokäyttöinen ja nopea testaus suunnittelun eri vaiheissa mahdollistaa villienkin ideoiden testaamisen ilman riskiä ja ylimääräisiä kuluja. Iteraatioiden testaamisen tuloksena syntyy innovaatioita, jotka edistävät uusien tuotteiden, ominaisuuksien ja teknisten ratkaisujen kehittymistä.

Subscribe to Testaus