SOLIDWORKS Electrical

Modernisoi sähkösuunnitteluprosessisi yhdistämällä 2D-kaaviosuunnittelu ja 3D-mekaniikkasuunnittelu reaaliaikaisesti. Sähkö- ja mekaniikkasuunnittelun integrointi nopeuttaa merkittävästi suunnittelun läpimenoa. Tuloksena on vähemmän virheitä ja ongelmia mutta enemmän tehokkuutta ja kilpailukykyä.

SOLIDWORKS ELECTRICAL

SOLIDWORKS Electrical on täysverinen sähkösuunnitteluohjelma, jolla luot helposti lohkotason sähkökaaviot tai johdintason piirikaaviot. Ohjelma tukee ryhmätyöskentelyä ja useat suunnittelijat voivat työstää yhdessä samaa suunnitelmaa. Suunnitelmat tallentuvat keskitettyyn SQL-tietokantaan. Olemassa olevien kaavioiden uudelleenkäytön helppouteen on kiinnitetty erityistä huomiota. Laaja 500 000 sähkökomponentin ja yli 4 000 piirtosymbolin kirjasto nopeuttaa suunnittelua. Lisäksi yrityksissä jo olemassa olevia DWG- ja DXF-muotoisia symbolikirjastoja voidaan hyödyntää attribuutti- ja liitäntätietoineen. Ohjelma sopii hyvin myös pneumatiikka- ja hydrauliikkakaavioiden piirtämiseen.
SOLIDWORKS Electrical sisältää valmiin integraation SOLIDWORKS Enterprise PDM-järjestelmään ja valmiudet toteuttaa tiedonsiirto yrityksenne toiminnanohjausjärjestelmään (ERP).

SOLIDWORKS ELECTRICAL 3D

SOLIDWORKS Electrical 3D:n on mekaniikkasuunnittelijan työkalu, jolla sähkösuunnittelijan tuottama tieto saadaan SOLIDWORKS 3D CAD-ohjelmaan 3D-malleiksi. Yhteys kaaviosuunnittelun SQL-tietokantaan tarjoaa kaksisuuntaisen ja reaaliaikaisen päivityksen 2D-sähköpiirikaavion ja 3D-mallin välillä. Johtimien automaattinen reititys tehdään 3D:ssä, jolloin mm. johtimien pituustiedot ja osaluettelot ovat aina oikein.

SOLIDWORKS ELECTRICAL PROFESSIONAL

Lisenssi sisältää SOLIDWORKS Electricalin ja SOLIDWORKS Electrical 3D:n. Se on tarkoitettu suunnittelijoille, joiden työ sisältää sekä kaaviosuunnittelua että 3D-suunnittelua.