SOLIDWORKS Inspection

”SOLIDWORKS Inspection on säästänyt merkittävästi aikaa. Lisäksi virheriski vähenee.”
Mika Lipponen, Medikro Oy

SOLIDWORKS Inspection on työkalu, jolla automatisoidaan tarkastuspiirustusten ja –pöytäkirjojen tuottaminen. Perinteisesti dokumentaatio ns. ensimmäisen kappaleen tarkastukseen (FAI, First Article Inspection) on tehty manuaalisesti, mutta prosessin automatisoinnilla saavutetaan huomattava ajansäästö ja eliminoidaan tarkastuksessa tapahtuvat virheet.

SOLIDWORKS INSPECTION STANDARD

SOLIDWORKS Inspection sisältää SOLIDWORKS add-inin, jolla jolla tarkastettavat mitat merkitään suoran SolidWorks piirustukseen. Jos piirustukset ovat PDF- tai TIFF-muodossa, voidaan käyttää stand-alone –sovellusta, joka hyödyntää optista tekstintunnistusta (OCR) ja toimii ilman SOLIDWORKS CAD-ohjelmaa.

SOLIDWORKS INSPECTION PROFESSIONAL

Professional-versio lisää mahdollisuuden lisätä mittaustuloksia suoraan sovellukseen joko käsin syöttämällä tai käyttämällä digitaalista CMM-laitetta (Coordinate-measuring machine). Sovellus korostaa väreillä toleranssialueen sisä- ja ulkopuolella olevat arvot ja tulostaa havainnolliset tarkastuspöytäkirjat.