SOLIDWORKS Premium 3D CAD

"SOLIDWORKS on kunnon työkalu missä on kaikki!"
- Pasi Tuononen

Premium- ja Premium Plus –paketit sisältävät SOLIDWORKS Professionalin lisäksi tässä esitellyt tuotteet.

SOLIDWORKS SIMULATION

SOLIDWORKS Simulationin avulla suunnittelijanne testaavat helposti rakenteiden mekaanisen kestävyyden simuloiduissa kuormitustilanteissa. Analyysi tehdään materiaalin lineaarisen muodonmuutoksen alueella. Tämä tarkoittaa sitä, että muodonmuutos ei ole pysyvä. Tuloksina saadaan mm. siirtymät ja jännityksen varmuuskertoimet. Tulokset nähdään havainnollisina väritulosteina ja animaatioina. SOLIDWORKS Simulation on helppokäyttöinen FEM -analyysityökalu, jonka käyttöönotto vaatii vain kahden päivän koulutuksen. Katso lisää kohdasta Testaus.

SOLIDWORKS MOTION

SOLIDWORKS Motion on liikkuvien mekanismien simulointiohjelma. Ohjelman avulla saadaan selvitettyä kokoonpanoihin vaikuttavien voimien suuruudet ja vaikutussuunnat. Tämä tieto voidaan viedä lujuusanalyysiä varten suoraan SOLIDWORKS Simulation -ohjelman lähtötiedoiksi.

SOLIDWORKS ROUTING

SOLIDWORKS Routing on SOLIDWORKSiin täysin integroitu putkistojen, kaapeleiden ja letkujen reititystyökalu. Ohjelmassa on naulapöytätoiminto johtojen ja kaapelien levitykseen, listaukset johdoista ja kaapeleista pituuksineen sekä liittimien kytkennät. Lisäksi siinä on osiot hitsattujen putkistojen, taivutettujen putkien, letkujen ja sähkökaapeleiden suunnitteluun. Tulosteena saadaan valmistusta tai ostajaa varten tarvittavat tiedot, kuten pituudet ja koordinaatit taivutuskoneelle.

SCANTO3D

ScanTo3D -ohjelma muuttaa esineestä digitoidun pistepilvitiedoston SOLIDWORKS 3D-malliksi. Skannerin tuottama bittipilvi luetaan sisään SOLIDWORKSiin. Bittipilveä voi editoida, ja saada aikaan hyvälaatuinen pinta. Kaikki pintojen käsittelyyn tarkoitetut työkalut ovat käytettävissänne mallin käsittelyssä. Lopuksi pintamalli voidaan muuttaa solidimalliksi.

CIRCUITWORKS

CircuitWorks on SOLIDWORKSiin integroitu kääntäjä, jolla piirikorttisuunnitteludata voidaan konvertoida standardista IDF-formaatista SOLIDWORKS 3D-malliksi. Jokaisesta piirikortilla käytetystä komponentista luodaan automaattisesti 3D-malli. Piirikortin malli sisältää kiinnitysreiät ja läpiviennit.

Tiedonsiirto on kaksisuuntaista eli piirikortin geometriaa ja komponenttien sijoitusta voidaan muokata SOLIDWORKS-kokoonpanossa ja viedä se CircuitWorksin avulla IDF-muotoon. Tämä on ihanteellista silloin, kun piirikortin muoto määräytyy koteloinnin mukaan. Tuettuja elektroniikkasuunnittelun CAD-järjestelmiä ovat mm Orcad, Mentor Graphics, Veribest, Cadence Allegro, Accel P-CAD, PADS ja CadStar.

TOLANALYSIST

Toleranssianalyysituotteella voidaan tutkia kokoonpanossa olevien tuotteiden tuottamaa välystä. Kun pinnoille ja mitoille on määritelty toleranssi komponenttitasolla, voidaan niiden perusteella laskea 3D-kokoonpanolle analyysi, joka kertoo mallin minimi- ja maksimimitat. Tämän tiedon perusteella voidaan varmistaa suunnitelman toimivuus ja kokoonpantavuus ottaen huomioon valmistuksen ja materiaalien aiheuttamat variaatiot.