SOLIDWORKS Professional 3D CAD

"SOLIDWORKS on kunnon työkalu missä on kaikki!"
- Pasi Tuononen

Professional- ja Professional Plus –paketit sisältävät SOLIDWORKS Standardin lisäksi tässä esitellyt tuotteet.

SOLIDWORKS EDRAWINGS PROFESSIONAL - KOMMUNIKAATIOVÄLINE MYÖS MYYNNILLE

SOLIDWORKS eDrawings Professional sisältää punakynätoiminnot, mallia voidaan leikata tai pilkkoa ja käytössä on monipuoliset mittatyökalut. Mittaus voidaan sallia tai kieltää julkaisun yhteydessä. Vastaanottajan ei tarvitse asentaa mitään, koska katseluohjelma menee mukana. Kaikki tiedostot lähetetään tehokkaasti pakattuna, ja tiedostot liikkuvat sujuvasti sähköpostin liitteenä.

eDrawings-tiedosto on tehokas myynnin apuväline. Sen sisään voidaan julkaista myös 3D-animaatiota tai SOLIDWORKS Simulation software -analyysituloksia. Myyjän on siten helppo esitellä ratkaisunne toimivuutta omalla tietokoneellaan, jos tiedostoa ei haluta lähettää asiakkaalle.

SOLIDWORKS eDrawings Professional -lisenssi voidaan hankkia myös yksittäisenä Standalone-lisenssinä. Tämän lisenssin avulla esimerkiksi tuotanto voi avata minkä tahansa SOLIDWORKS-mallin tai piirustuksen, mitata tarvittaessa, kommentoida mallia punakynämerkinnöillä ja lähettää mallin takaisin suunnitteluun muokattavaksi.

PHOTOVIEW 360 - TASOKASTA KUVAMATERIAALIA MYYNNILLE JA MARKKINOINNILLE

PhotoView 360 -ohjelman avulla suunnittelijanne voivat tuottaa kuvamateriaalia myyntiorganisaationne käyttöön, vaikka itse tuotteesta ei olisi vielä ensimmäistäkään prototyyppiä valmiina. Ohjelma hallitsee värit, pintamateriaalit, taustat, valaistuksen, spottivalot, varjot, kiillot jne. Hyvän kuvan tuottaminen on teknisesti helppoa mutta vaatii jonkin verran visualisoinnin perusteiden hallintaa. PhotoView 360 -ohjelma tuottaa mainostoimistotasoista kuvamateriaalia. Olemassa oleva 3D-geometria voidaan hyödyntää suoraan, eikä mitään tarvitse mallintaa uudelleen. Projektimyyjät ovat tästä erityisen ilahtuneita, koska useimmiten heillä ei ole vielä valmista tuotetta käytössään tarjousvaiheessa.

FEATUREWORKS MUUTTAA TUONTITIEDOSTOT MUOKATTAVIKSI

FeatureWorks tunnistaa muilla 3D-ohjelmilla tai formaateilla tehtyjen tiedostojen piirteitä ja muuttaa mallin SOLIDWORKS-malliksi. Tämän jälkeen mallia voidaan muokata SOLIDWORKS-mallin tavoin. Ohjelma tunnistaa ohutlevypiirteet sekä sellaiset piirteet, jotka voidaan valmistaa 2,5-akselisella työstöllä. Vaikeampia pintoja varten on ScanTo3D -toiminto, katso kohta Premium-lisenssi.

TOOLBOX - SOLIDWORKSIN KANSAINVÄLINEN KOMPONENTTIKIRJASTO

Standardit: ANSI, BSI, DIN, ISO, JIS.  Sisältää standardikomponentteja, kuten laakereita, kiinnittimiä, alumiini ja teräsprofiileja jne. Kirjastokomponentit sisältävät vain geometrian, eivät tuotetietoja.

SOLIDWORKS UTILITIES - KOKOELMA APUOHJELMIA

Esimerkkejä toiminnoista:

Saman mallin eri versioiden geometrian vertailutyökalu.
Geometrian valinta tiettyjen ehtojen mukaisesti. Esimerkiksi ”Valitse kaikki 6 mm:n pyöristykset ja muuta ne 5 mm:n pyöristyksiksi.”
Geometrian analysointityökalu. Esimerkiksi ”Näytä kaikki epäjatkuvat särmät.”
Työkalu mallin yksinkertaistamiseen
2D-piirustusten nopea editointi mm. piirustusmerkinnöissä olevien tekstien ”Etsi ja korvaa” –toiminnon avulla.


TASK SCHEDULER -AJASTIN

Työkalu, jonka avulla aikaa vievät toimenpiteet voidaan ajastaa työajan ulkopuolelle. Tietokone tekee töitä silloinkin, kun suunnittelija on vapaalla (tulostukset, kopioinnit, mallien päivitykset).

DESIGN CHECKER VALVOO MALLINNUSSÄÄNTÖJÄ

Työkalu, jonka avulla voidaan valvoa, että SOLIDWORKS-mallintaminen sujuu oikein ja sovittujen sääntöjen mukaan. Valvoo mm. materiaalitietoja; että käytetään sovittuja mittayksikköjä. Ohjelma valvoo ovatko sketsin määrittelyt riittäviä, osaluettelon tietoja, kokoonpanojen kasauksessa käytettäviä kiinnityskomentoja, piirustusten layereiden tietoja, mallin ulkoisten viittausten paikkansapitävyyttä, oikeinkirjoitusta, standardista poikkeavia reikiä jne. Tällä välineellä luodaan profiili, joka valvoo juuri niitä asioita, jotka te sovitte omassa yrityksessänne suunnittelusäännöiksi. Suunnittelusäännöt kannattaa aina dokumentoida huolellisesti.