SOLIDWORKS Simulation

SOLIDWORKS Simulation auttaa kehittämään tulevaisuuden huipputuotteita. Riittävän helppokäyttöinen ja nopea testaus suunnittelun eri vaiheissa mahdollistaa villienkin ideoiden testaamisen ilman riskiä ja ylimääräisiä kuluja. Iteraatioiden testaamisen tuloksena syntyy innovaatioita, jotka edistävät uusien tuotteiden, ominaisuuksien ja teknisten ratkaisujen kehittymistä.

Tuotteella on pitkä historia ja aikaisemmin SOLIDWORKS Simulation tunnettiin nimellä CosmosWorks ja Cosmos M. Tänä päivänä SOLIDWORKS Simulation on yritysten määrällä mitattuna Suomen käytetyin lujuuslaskentaohjelma mekaniikkasuunnittelussa (CAD/CAM-yhdistys ry, Valokynä –lehti 2/2012).

SOLIDWORKS Simulation –tuotteet lyhyesti:

  • SOLIDWORKS SimulationXpress kuuluu jokaiseen SOLIDWORKS 3D-ohjelmaan ilman lisäkustannuksia. Katso selvitys kohdassa SOLIDWORKS Standard.
  • SOLIDWORKS Simulation kuuluu jokaiseen SOLIDWORKS Premium –pakettiin. Se on tarkoitettu suunnittelijalle, jolle on oleellisinta saada tietää suunniteltavan osan tai koko rakenteen siirtymät ja varmuuskerroin staattisessa kuormituksessa. Analyysi tehdään materiaalin lineaarisen muodonmuutoksen alueella. Tämä tarkoittaa sitä, että muodonmuutos ei ole pysyvä.
  • SOLIDWORKS Simulation Standard lisää käyttöön väsymisanalyysin. Esim. jos tuote kokee kymmeniä tuhansia kuormitussyklejä, pelkkä staattinen laskenta ei enää ole riittävä, vaan tarvitaan myös väsymisanalyysi. Lisenssi mahdollistaa myös pääsyn SOLIDWORKSin web-pohjaiseen materiaalikirjastoon, josta löytyy materiaaleille väsymisdataa. Lisenssin ominaisuuksiin sisältyy myös Trend Tracker, jolla voi tarkastella suunnittelumuutosten vaikutusta tuotteen lujuuteen.
  • SOLIDWORKS Simulation Professional lisää käyttöön värähtely- ja nurjahduslaskennan, jotka ovat kriittisiä hoikkien tai ohuiden rakennelmien suunnittelussa. Lisenssin ominaisuuksiin sisältyy myös paineastialaskenta lineaarisoidulla jännityskuvaajalla useammasta erillisestä analyysistä.
  • SOLIDWORKS Simulation Premium laajentaa analyysiominaisuudet värähteleviin rakenteisiin ja epälineaarisiin materiaaleihin. Silloin kun laskettavana on muovi- tai kumiosia, päästään epälineaarisella laskennalla oikeisiin tuloksiin.

SOLIDWORKS Simulation Professional ja Simulation Premium -lisenssien ylläpitosopimuksiin kuuluu käyttöoikeus Matereality LLC -materiaalitietokantaan. Näitä tietoja voi käyttää suoraan SOLIDWORKS Simulationin materiaalitietoina.