SOLIDWORKS Standard 3D CAD

"SOLIDWORKS on kunnon työkalu missä on kaikki!"
- Pasi Tuononen

SOLIDWORKS-ohjelmistolla suunnitellaan tuotteet osina ja osista tehdään kokoonpanoja samalla logiikalla kuin koneenrakentajakin toimii. SolidWorksin tavoitteena on ollut luoda CAD-ohjelmisto, joka toimii mekaniikkasuunnittelijan monipuolisena työkaluna, mutta on niin helppokäyttöinen että palvelee myös satunnaisen käyttäjän tarpeita. Jatkuvana kehityskohteena on pienentää CAD-ohjelman käyttämiseen tarvittavaa kokemustasoa, jotta uudet käyttäjät pääsevät mahdollisimman nopeasti tuottavaan työhön.

LIIKKUVIEN MEKANISMIEN TARKASTELU

Ohjelma sisältää hyvin monipuoliset työkalut liikkuvien mekanismien tarkasteluun 2D tai 3D -tilassa, esimerkkinä hihnojen yhdistämät mekanismit. Kinematiikkaominaisuudet ovat asiakkaillamme ahkerassa käytössä. Laajempaan SOLIDWORKS Premium -lisenssiin kuuluva SOLIDWORKS Motion tuo mukaan myös voimien ja kiihtyvyyksien numeerisen määrittelyn.

OHUTLEVY JA RISTIKKORAKENTEET

Ohutlevytyökalut ja hitsausosio (Weldment) sisältyvät vakiona SOLIDWORKSiin. Hitsausosio automatisoi hitsattujen ristikkorakenteiden suunnittelua. CadWorks Oy:n kirjastosta löytyvät putkipalkit helpottavat työtä. Kirjastomme profiilit on yhdistetty toimimaan suoraan SOLIDWORKSin sisältä. Ristikkorakenteen pohjaksi luodaan kolmiulotteinen rautalankamalli, johon profiilit tuodaan paikalleen suoraan kirjastossa. Jos rakenteeseen tehdään muutos, kaikki tiedot päivittyvät automaattisesti. Tulosteena katkaisulista, jossa on kaikki valmistuksen tarvitsema tieto taulukkomuodossa. Lopuksi voidaan vielä analysoida aikaansaadun rakenteen lujuus, jos käytössänne on Premium lisenssiin sisältyvä SOLIDWORKS Simulation -analyysiohjelma.

KAMERATOIMINTO MAHDOLLISTAA LIIKKUMISEN MALLIN SISÄLLÄ

Kameratoiminto mahdollistaa mallin esittelyn aivan uudesta näkökulmasta. Toimintoja voidaan kuvata mielenkiintoisella tavalla mallin sisältä. Kuvakulmaa, valoja, liikerataa ja niin edelleen voidaan helposti säätää. Liike ja eri näkymät voidaan myös nauhoittaa SOLIDWORKS Animatorin avulla.

TÄYSIN ASSOSIATIIVINEN OHJELMA

Piirustusdokumentit viittaavat suoraan todellisiin osiin, ja ne ovat aina ajan tasalla. Muutossuunnittelu on nopeaa. Kaikki malliin, kokoonpanoon tai piirustuksiin tehdyt muutokset päivittyvät aina automaattisesti myös osaluetteloihin. Piirustukset ja osaluettelot syntyvät suunnittelun sivutuotteena, samoin asennusohjeiden ja huolto-ohjeiden räjäytyskuvat. Räjäytys voidaan esittää myös animaationa.

PINTAMALLINNUSTYÖKALUT

Jokainen SOLIDWORKS-lisenssi sisältää hyvin laajan kirjon pintamallinnusominaisuuksia. Käytettävyys ja kontrollimahdollisuudet ylittävät monien erikoisohjelmien tarjonnan. Jopa kahteen suuntaan C2 jatkuvat pinnat ovat mahdollisia. Muotoilu on yhä tärkeämpää myös koneenrakentajalle. Ei ole yhdentekevää, miltä koneen hytti tai kotelo näyttää. Muotoilijat, kuluttajatuotteita valmistavat yritykset ja muotintekijät ovat perinteisiä asiakasryhmiä. Niin sanottu hybridimallinnus, jossa yhdistetään solidimallinnus ja pintamallinnustekniikoita keskenään, on mahdollista.

MUOTTITYÖKALUT

SOLIDWORKS sisältää vakiona kaikki muottisuunnitteluun tarvittavat työkalut. Mukana on myös päästöanalyysityökalu, jonka avulla voi heti testata muotin toimivuutta. Muotinsuunnittelija hyötyy myös SOLIDWORKSin kattavasta tiedostokääntäjäkirjastosta, koska hän saa kaikissa mahdollisissa formaateissa olevia tiedostoja. Edellä mainitut pintatyökalut sisältävät myös mallin korjaukseen tarvittavat työkalut.

NC-TIEDONSIIRTO

SOLIDWORKS toimii yhdessä useimpien Suomen markkinoilla olevien CAM-ohjelmien kanssa, esimerkiksi AlphaCAM, EdgeCAM, Exapt, MasterCAM, PowerMill ja SurfCAM. Yleisimpiin CAM-ohjelmiin sisältyy optio, jonka avulla sisään voidaan lukea SOLIDWORKS-tiedostot ilman tiedostokääntöä.

Ohutlevyosien työstöohjeet voidaan siirtää suoraan konekielisenä levytyökeskukseen, laser- tai polttoleikkauksen ohjelmointiin. Vastaanottopäässä voi olla esimerkiksi Nestix tai Optimax -ohjelmat. Suunnittelun ja valmistuksen integroiminen saumattomaksi automatisoiduksi prosessiksi on juuri CadWorksin erikoisosaamista.

TIEDONSIIRTO MUIHIN CAD-JÄRJESTELMIIN

SOLIDWORKS on panostanut paljon avoimeen kaksisuuntaiseen tiedonsiirtoon, mikä tarkoittaa tehokasta 3D-mallitiedostojen ja piirustusten siirtoa muista CAD-ohjelmista SOLIDWORKSiin ja tiedonsiirtoa SOLIDWORKSista muihin CAD-ohjelmiin. SOLIDWORKS lukee AutoCAD-dokumentteja ja SOLIDWORKS-mallista voidaan tulostaa suoraan AutoCAD:in piirustusdokumentteja, jos yhteistyökumppanillanne on pelkästään AutoCAD käytössään.

SOLIDWORKS on avoin järjestelmä, jonka laajin lisenssi lukee sisään tällä hetkellä 28 eri tiedonsiirtoformaattia ja kirjoittaa ulos 27 eri formaattia muiden muassa IGES, DXF, DWG, SAT, STEP, STL, VDA, VRML, Parasolid, Pro/ENGINEER ja Unigraphics -formaatteja. Jos käytössänne on SOLIDWORKS Professional -lisenssi, siihen sisältyvä FeatureWorks tunnistaa muilla 3D-ohjelmilla tehtyjen tiedostojen piirteitä ja muuttaa mallin muokattavaksi SOLIDWORKS-malliksi.

Esimerkiksi DWG-formaatista siirtyvät myös blokit, tasot ja attribuuttitiedot. Yleisesti voidaan sanoa, että SOLIDWORKSin tiedonsiirto on hyvin kattavaa ja sitä kehitetään avoimuusperiaatteella. 3D-markkinoilla on myös tuotteita, jotka tähtäävät suljettuun ympäristöön, ja tiedonsiirron rajoittaminen on näillä ohjelmistotaloilla tietoinen strateginen päätös.

AMMATTITASON 2D-TYÖKALUT

DraftSight on nykyaikainen 2D-ohjelmisto, jolla voi avata ja tallentaa DXF- ja DWG-tiedostoja. Se on saatavilla viitenä eri versiona, jotka ovat suppeimmasta laajimpaan:

  • Standard
  • Professional
  • Premium
  • Enterprise
  • Enterprise Plus

Katso lisää kohdasta 2D-Suunnittelu.

MAKSUTON KATSELUOHJELMA

Kaikki ne henkilöt, joilla ei ole SOLIDWORKS-lisenssiä, yrityksenne sisällä tai talon ulkopuolella, voivat käyttää katseluun tehokasta, maksutonta SOLIDWORKS eDrawings Vieweriä. Katso jäljempänä SOLIDWORKS eDrawings Professional, joka sisältyy SOLIDWORKS Professional –pakettiin.

VIRHETILANTEIDEN RAPORTOINTI

Jokainen SOLIDWORKS-lisenssi sisältää ainutlaatuisen virhetilanteiden diagnostisointiin ja raportointiin tarkoitetun työkalun. SOLIDWORKS Rx:n avulla virhetilanne voidaan nauhoittaa ja raportoida. SOLIDWORKS Rx kerää ja raportoi tietoa myös tietokoneen muista ominaisuuksista, esimerkiksi asetuksista, ajuriversioista, jne. Tämä toiminto säästää huomattavasti ylläpitäjän työaikaa.

ANIMATOR

Animatorin avulla voitte tuottaa SOLIDWORKS-osista tai kokoonpanoista mm. kokoonpano- ja huolto-ohjeet, koulutusmateriaalia sekä tuotteen esittelyvideot. Animator tuottaa AVI-tiedostoja, joita voidaan katsella kaikilla tietokoneilla ja mobiililaitteilla. Jos käytössänne on SOLIDWORKS Professional -lisenssiin sisältyvä PhotoView 360, saatte animaatioihin realistiset materiaalit, varjot, heijastukset sekä taustat. Animatorilla tehty animaatio voidaan julkaista myös eDrawings Professionaliin.

Animaation teossa hyödynnetään olemassa olevaa 3D-geometriaa eikä mitään tarvitse mallintaa uudestaan. SOLIDWORKSin kameratoiminto voidaan yhdistää Animaattoriin, jonka avulla voidaan liikkua 3D-mallin sisällä ja tarjota näkymä tuotteen sisältä katsoen.

Jos yrityksessänne on päätoimisesti dokumentoinnista vastaavia henkilöitä, suosittelemme tutustumista 3DVIA Composer-tuotteeseen. Katso lisää kohdasta Tekninen viestintä.

SOLIDWORKS SIMULATIONXPRESS

SOLIDWORKSiin sisältyy vakiona hyvin helppokäyttöinen SOLIDWORKS Simulation Xpress -analyysityökalu (FEM). Se on tarkoitettu jokaisen suunnittelijan käyttöön pikaista lujuustarkastelua varten. Ohjelma tuottaa havainnolliset tulosteen yksittäisen osan heikosta kohdasta suhteessa varmuuskertoimeen. Muita tulosteita on mm. maksimisiirtymä. Mukana olevan optimoinnin avulla suunnittelija voi optimoida suunnitteluparametrin, joka pohjautuu osaan kohdistuviin todellisiin voimiin. Tähän pohjautuen voidaan esimerkiksi lisätä tai vähentää suunnitellun osan materiaalia.

SOLIDWORKS FLOXPRESS

SOLIDWORKS FloXpress on virtauslaskentaohjelmisto, jolla voidaan ratkaista yhdestä aukosta sisään tulevan virtauksen reitti mallin sisällä, ja sen poistuminen toisesta aukosta. Virtaavana aineena voi olla joko ilma tai vesi. Vaativampiin virtausanalyysitarpeisiin katso lisää kohdasta SOLIDWORKS Flow Simulation.

SOLIDWORKS-LISENSSIEN HALLINNOINTI

Yksittäiset lisenssit hallinnoidaan internetin välityksellä toimivalla lisenssien aktivoinnilla. Ensimmäistä kertaa käynnistettäessä SOLIDWORKSia ohjelma aktivoidaan, jonka jälkeen se on käytettävissä kyseisessä koneessa ilman rajoituksia. Lisenssi voidaan siirtää myöhemmin toiseen koneeseen vapauttamalla se ensin alkuperäiseltä koneelta SolidWorksin ylläpitämään tietokantaan, jonka jälkeen se voidaan aktivoida toiseen koneeseen. Aktivointi ja lisenssin palautus tehdään internetin välityksellä, mutta SOLIDWORKSin käyttäminen ei vaadi internetyhteyttä.

Verkkolisenssi (kelluva lisenssi) toimii lisenssipalvelin-ohjelmiston avulla. Se asennetaan esim. samaan koneeseen tiedonhallintaohjelman kanssa, jonka jälkeen SOLIDWORKS käynnistyessään varaa lisenssin palvelimelta. Vastaavasti SOLIDWORKSin sammuttaminen palauttaa lisenssin palvelimelle automaattisesti. SOLIDWORKSin käyttö ei edellytä jatkuvaa verkkoyhteyttä palvelimen ja työaseman välillä, koska lisenssin voi varata määräajaksi paikalliseen työasemaan. Verkkolisenssipalvelin tarvitsee myös internetyhteyden SOLIDWORKSin lisenssipalvelimeen, koska se aktivoidaan samaan tapaan kuin yksittäislisenssit.

SOLIDWORKS-LAITTEISTOVAATIMUKSET

SOLIDWORKS ei vaadi tietokoneelta viimeisintä tekniikkaa toimiakseen tehokkaasti. Ajantasaiset tuotekohtaiset laitevaatimukset löytyvät SOLIDWORKSin sivuilta osoitteesta http://www.solidworks.com/sw/support/hardware.html.