Contact us Support 

COLLABORATIVE INDUSTRY INNOVATOR

Collaborative Industry Innovator

Jaa tuotteeseen, sen elinkaaren hallintaan sekä lisäpalveluihin liittyvät tiedot turvallisesti ja reaaliaikaisesti kaikille sidosryhmille 3DEXPERIENCE® Collaborative Industry Innovatorin avulla. Näin nopeutat tuotekehitystä, tehostat innovaatiotoimintaa ja saat tuotteet markkinoille nopeammin.  


Colleborative Industry Innovation on minkä tahansa 3DEXPERIENCE® -pilvialustalla olevan sisällön hallintaan ja jakamiseen tarkoitettu perusratkaisu. Se edistää kaikkien tuotekehitysprosessiin kuuluvien ryhmien yhteistyötä. Sen avulla eri toimijat kuten kehitys, valmistus, markkinointi, myynti ym. voivat käyttää ja muokata suunnittelutietoja samanaikaisesti.


Collaborative Industry Innovatorin tärkeimmät ominaisuudet

 • Voit hallinnoida erilaisen sisällön luomista, katselmointia, julkaisemista sekä vanhentumista (esim. CAD-tiedostot, simulaatiomallit ja dokumentit) 
 • Voit käyttää olemassa olevaa dataa uudelleen, esim. CAD-mallit
 • Voit luoda, jakaa ja hallita tehtäviä Kanban-tyylisissä koontinäytöissä ja priorisoida tehtäviä kokonaisuuden kannalta järkevällä tavalla
 • Voit ratkaista ongelmia helpommin analysoimalla niitä 3D-mallien avulla
 • Voit varmistaa toimenpiteiden toimivuuden ja seurata edistymistä muutostenhallintaominaisuuksien avulla
 • Voit tehostaa yhteiskatselmointeja hyödyntämällä sekä 2D- että 3D-malleja
 • Voit jakaa 3D-sisältöä koko yrityksessä helppokäyttöisessä ja interaktiivisessa sovelluksessa


3DEXPERIENCE® alustan ominaisuudet


Laajeneva ja turvallinen 3DEXPERIENCE®-pilvialusta auttaa hallitsemaan kaikkia tuotekehitysprosessin osia. Samalla ohjelmisto- ja IT-kustannukset pienenevät ja ohjelmistojen ylläpito helpottuu. Kaikki 3DEXPERIENCE® ohjelmistot toimivat saumattomasti yhdessä ja siten helpottavat tiedonhallintaa, tietojen jakamista sekä yhteistoimintaa.


Collaborative Industry Innovatorin hyödyt 3DEXPERIENCE®-alustasta

 • Voit jakaa, hallinnoida, katselmoida ja kommentoida sisältöä missä tahansa, milloin tahansa ja millä tahansa laitteella
 • Voit tehdä saumatonta yhteistyötä kaikkien sisäisten ja ulkoisten tiimijäsenten kanssa hyödyntämällä koontinäyttöjä, viestitoimintoja, työryhmiä, tehtävienhallintaa ym.
 • Voit luoda, tallentaa, monistaa, poistaa, lukita ja hallita malleja turvallisesti
 • Voit valita mitä haluat jakaa ja hallita mitä muut tiimin jäsenet voivat tehdä suunnittelutiedoille


HOW OUR CUSTOMERS HAVE BENEFITED FROM THE PRODUCT


Article thumbnail
Reference | 12.10.2023
Case DGN Innovation: 3DEXPERIENCE tuo joustavuutta ja kustannustehokkuutta lisenssien hallintaan
DGN Innovation tekee mm. talotekniikka- ja rakennusalalla, puunjalostuksessa sekä kuluttajatuotteiden valmistuksessa toimiville asiakkailleen tuote- ja mekaniikkasuunnittelua. Työt vaihtelevat yksittäisistä kappaleista yli tuhannen osan kokonaisuuksiin, jotka …
Read more

Ask for an offer

Write us your contact information and tell us a little bit about what you're interested in. We'll be in touch.