Contact us Support 

SOLIDWORKS FLOW SIMULATION

SOLIDWORKS Flow Simulation
Simuloidut tulokset menivät käytännössä samoihin tuloksiin kuin mittaukset.
Jaakko Pennanen, MK Fluidics

SOLIDWORKS Flow Simulation on täysin SOLIDWORKSiin integroitu virtausanalyysiohjelmisto. Analyysin avulla voidaan havaita suunniteltavasta tuotteesta mahdolliset ongelmakohdat ja näin parantaa tuotteen laatua ja toimivuutta. Ohjelma on hämmästyttävän helppokäyttöinen mutta toiminnoiltaan kuitenkin monipuolinen.  Ohjelman käyttöönottoon riittää kahden päivän koulutus.

 

 

Käytännössä SOLIDWORKS Flow Simulation simuloi nesteiden ja kaasujen virtausta 3D-mallissa, ottaen huomioon lämpötilan vaikutukset ja paineen muutokset. Uusia tuoteideoita voidaan analysoida, tarkistaa ja parantaa jo suunnitteluvaiheessa ennen prototyypin valmistamista. Näet miten aine liikkuu suunniteltavan tuotteen sisä- tai ulkopuolella, miten lämpö siirtyy kappaleiden pinnalta tai millaisia voimia virtaus aiheuttaa tuotteeseen. Virtausanalyysin tulokset voidaan viedä SOLIDWORKS Simulation-ohjelmaan lähtöarvoiksi lujuuslaskentaa varten.

 

HVAC–MODUULI

Miellyttävä ilmanvaihto on merkittävä osa asumis- ja työskentelymukavuutta asunnoissa ja ajoneuvoissa. Flow Simulationiin saatavalla HVAC-moduulillla voidaan analysoida sisätilojen ilmanvaihdon mukavuusparametreja.

 

ELECTRONIC COOLING –MODUULI

Flow Simulationiin saatavalla Electronic Cooling –moduulilla voidaan analysoida mm. Joulemääräistä lämpöä, vastuskomponenttien lämpöä, lämpöputkien (Heat Pipe) toimintaa ja kokonaisten piirilevyjen (PCB) lämmöntuottoa ja jäähdytystarvetta.


HOW OUR CUSTOMERS HAVE BENEFITED FROM THE PRODUCT


Article thumbnail
Blog | 19.2.2019
Mahdottomasta mahdollista – nesteen pinnan simulointi Free Surface -analyysillä
Virtaussimuloinnissa on pitkään pitäydytty tilanteissa, joissa tutkittava kappale on kokonaan tietyn aineen ympäröimänä. Kahden eri …
Read more

Ask for an offer

Write us your contact information and tell us a little bit about what you're interested in. We'll be in touch.