Contact us Support 

SOLIDWORKS SIMULATION

SOLIDWORKS Simulation
Analyysien avulla voidaan löytää mahdolliset heikkoudet ajoissa, tietää, mitä pitää muuttaa. Ja toisaalta, jos mieleen tulee hölmöltäkin tuntuva idea, sitä voidaan koeponnistaa turvallisesti.
Tuomo Kuusi, Entop Oy

SOLIDWORKS Simulation auttaa kehittämään tulevaisuuden huipputuotteita. Riittävän helppokäyttöinen ja nopea testaus suunnittelun eri vaiheissa mahdollistaa villienkin ideoiden testaamisen ilman riskiä ja ylimääräisiä kuluja. Iteraatioiden testaamisen tuloksena syntyy innovaatioita, jotka edistävät uusien tuotteiden, ominaisuuksien ja teknisten ratkaisujen kehittymistä.

 

 

 

 

 

Tuotteella on pitkä historia ja aikaisemmin SOLIDWORKS Simulation tunnettiin nimellä CosmosWorks ja Cosmos M. Tänä päivänä SOLIDWORKS Simulation on yritysten määrällä mitattuna Suomen käytetyin lujuuslaskentaohjelma mekaniikkasuunnittelussa (CAD/CAM-yhdistys ry, Valokynä –lehti 2/2012).

 

SOLIDWORKS Simulation –tuotteet lyhyesti:

  • SOLIDWORKS SimulationXpress kuuluu jokaiseen SOLIDWORKS 3D-ohjelmaan ilman lisäkustannuksia. Katso selvitys kohdassa SOLIDWORKS Standard.
  • SOLIDWORKS Simulation kuuluu jokaiseen SOLIDWORKS Premium –pakettiin. Se on tarkoitettu suunnittelijalle, jolle on oleellisinta saada tietää suunniteltavan osan tai koko rakenteen siirtymät ja varmuuskerroin staattisessa kuormituksessa. Analyysi tehdään materiaalin lineaarisen muodonmuutoksen alueella. Tämä tarkoittaa sitä, että muodonmuutos ei ole pysyvä.
  • SOLIDWORKS Simulation Standard lisää käyttöön väsymisanalyysin. Esim. jos tuote kokee kymmeniä tuhansia kuormitussyklejä, pelkkä staattinen laskenta ei enää ole riittävä, vaan tarvitaan myös väsymisanalyysi. Lisenssi mahdollistaa myös pääsyn SOLIDWORKSin web-pohjaiseen materiaalikirjastoon, josta löytyy materiaaleille väsymisdataa. Lisenssin ominaisuuksiin sisältyy myös Trend Tracker, jolla voi tarkastella suunnittelumuutosten vaikutusta tuotteen lujuuteen.
  • SOLIDWORKS Simulation Professional lisää käyttöön värähtely- ja nurjahduslaskennan, jotka ovat kriittisiä hoikkien tai ohuiden rakennelmien suunnittelussa. Lisenssin ominaisuuksiin sisältyy myös paineastialaskenta lineaarisoidulla jännityskuvaajalla useammasta erillisestä analyysistä.
  • SOLIDWORKS Simulation Premium laajentaa analyysiominaisuudet värähteleviin rakenteisiin ja epälineaarisiin materiaaleihin. Silloin kun laskettavana on muovi- tai kumiosia, päästään epälineaarisella laskennalla oikeisiin tuloksiin.

SOLIDWORKS Simulation Professional ja Simulation Premium -lisenssien ylläpitosopimuksiin kuuluu käyttöoikeus Matereality LLC -materiaalitietokantaan. Näitä tietoja voi käyttää suoraan SOLIDWORKS Simulationin materiaalitietoina.

 


HOW OUR CUSTOMERS HAVE BENEFITED FROM THE PRODUCT


Article thumbnail
Blog | 19.3.2021
Miten minimoit massavoimat?
Mitä työkaluja käytät, kun haluat selvittää mekanismissa vaikuttavia voimia? Entä, miten lähdet optimoimaan rakennetta niin, että voimat olisivat mahdollisimman pienet? Näytän yksinkertaisella mäntämekanismilla, miten sen …
Read more
Article thumbnail
Reference | 25.1.2021
Case Anstar: Automaatio ja simulointi vauhdittavat kasvua
Metalliyritys Anstar teki roiman ohjelmisto- ja teknologialoikan, jonka taustalla on vahva kasvustrategia. Liikevaihto ja henkilöstön määrä ovat olleet jo pitkään nousussa, ja saman trendin odotetaan …
Read more
Article thumbnail
Blog | 18.1.2021
Staattinen laskenta ei aina riitä - varaudu resonanssiin
Teetkö vain staattista lujuuslaskentaa? Olet mahdollisesti saanut liian optimistisen kuvan tuotteen kestävyydestä. Vaikka lujuuslaskenta näyttäisi kaiken olevan kunnossa, rakenne voi silti olla kelvoton. Näin voi …
Read more
Article thumbnail
Reference | 14.10.2020
Case MK Fluidics: Haastava projekti maaliin aikataulussa -Näin tehtiin SOLIDWORKS Flow Simulationin onnistunut käyttöönotto kesken kiireisen asiakasprojektin
Oululainen erikoispainokoneiden teloja suunnitteleva ja valmistava MK Fluidics otti viime talvena käyttöön SOLIDWORKS Flow Simulationin, kun kiireisessä asiakasprojektissa tuli eteen yllättäviä ongelmia eikä Saksaan matkustaminen …
Read more
Article thumbnail
Blog | 7.3.2019
Lisää tuotekehityksesi tehokkuutta topologisella optimoinnilla
Topologinen optimointi mahdollistaa rakenteiden keventämisen uudella tavalla. Se auttaa saamaan uudet tuotteet markkinoille entistä nopeammin ja vähentämään materiaalikuluja. Sen avulla voit tehokkaasti luoda tuotteita, joilla …
Read more
Article thumbnail
Blog | 5.10.2018
Simuloinnin avulla selvität, kuinka helposti huonekalu kaatuu
SOLIDWORKSin simulointituotteilla voit testata huonekalujen turvallisuutta: Kevyet huonekalut ovat herkkiä kaatumaan. Tämä voi muodostaa turvallisuusuhan esimerkiksi kotona pienten lasten kanssa.
Read more

Ask for an offer

Write us your contact information and tell us a little bit about what you're interested in. We'll be in touch.