Contact us Support 

Simuloinnin avulla selvität, kuinka helposti huonekalu kaatuu

BLOG | 5.10.2018

Article header image
Kun haluamme selvittää, millaisilla mitoilla ja materiaaleilla pöytä olisi kaikkein vakain, voimme käyttää apuna Design Studyä.

SOLIDWORKSin simulointituotteilla voit testata huonekalujen turvallisuutta

Kevyet huonekalut ovat herkkiä kaatumaan. Tämä voi muodostaa turvallisuusuhan esimerkiksi kotona pienten lasten kanssa. Suunnittelijana sinulla on mahdollisuus selvittää, millainen massa ja muotoilu on huonekalulle turvallinen. Ihmisten turvallisuuden ja korvausvelvollisuuksien lisäksi kyse on suunnittelemiesi tuotteiden maineesta. Menetettyä mainetta on vaikea paikata onnettomuuden tapahduttua. Siksi tuotteet kannattaa testata virtuaalisesti ennen kuin mitään on edes valmistettu. SOLIDWORKS ei ole pelkkä mallinnusohjelma vaan sillä voi tehdä myös virtuaalisia testauksia eli simulaatioita.

 

Liikesimulaatio näyttää, kaatuuko huonekalu vai ei

Kätevä tapa huonekalun virtuaaliselle testaamiselle on liikesimulointi. Ennen kuin määrittelet mitään tietokoneella, mieti miten ratkaistava tilanne toimii todellisuudessa. Ajattele esimerkiksi kuvan 1 pöytää. Jos joku nojaa pöydän reunaan, mitä voi tapahtua? Jos pöytä on huonosti suunniteltu, se voi kaatua. Jos kuormitus tulee pöytälevyn etureunaan, kaatuminen tapahtuu pöydän jalan takareunan ympäri.

Kuva 1. Pöytä.

Tällä tiedolla pääsemme määrittelemään liikesimuloinnin. Pöytälevyn etureunaan määrittelemme voiman, esim. 100 N. (Kuvassa 2). Voiman suunnan määrittelemme aputason avulla.

 

Kuva 2. Voima.

Pöydän jalan takareunaan määrittelemme nivelen. Se onnistuu kiinnitysehdolla (mate). Kun jalan takareunan kiinnittää alapuolisen kappaleen reunaan Coincident-ehdolla, pöytä pääsee kääntymään kyseisen reunan ympäri. Lisäksi meidän tulee määrittää liikesimulointiin painovoima sekä kontakti pöydän jalan ja lattian välille, jottei pöytä pääse kippaamaan vastakkaiseen suuntaan. Määrittelyiden jälkeen simulaation voi käynnistää ja lopputuloksen näkee animoituna (kuva 3).

Kuva 3. Kaatuminen animoituna.

Lopputuloksena saimme siis selville, että kyseinen pöytä kaatuisi, jos sitä työntäisi 100 N voimalla. Simulaation ratkaisu kesti joitain sekunteja. Vastaavasti voisimme selvittää, että esim. 50 N voimalla pöytä ei kaatuisi.

 

Design Study -työkalulla automatisoit optimirakenteen suunnittelun


SOLIDWORKSistä löytyy työkalu nimeltään Design Study, jolla voi automatisoida optimirakenteen suunnittelun. Design Studyyn voit valita mallista ne mitat ja materiaalit, joita haluaa varioida. Lopputuloksena saa selville millainen huonekalu olisi sekä turvallinen että toteuttamiskelpoinen.

Vastaavalla tavalla kuin tutkimme pöytää, johon nojataan, voisimme tutkia hyllyä, jota vedetään etureunasta. Hyllyn voisi suunnitella sellaiseksi, ettei sitä kukaan saa helposti kaadettua päälleen. Hyllyn simulaatio eroaisi pöydän tapauksesta siten, että kuormitus tulisi hyllylevyn etureunaan vetona ja lattian vastainen nivel määritettäisiin myöskin etuosaan.

Fact box thumbnail

Liikesimulointi löytyy SOLIDWORKS Premium -lisenssistä

Liikesimulointi, SOLIDWORKS Motion, löytyy SOLIDWORKSin suomalaisen jälleenmyyjän CadWorks Oy:n valikoimasta. SOLIDWORKS Motion sisältyy Premium -pakettiin tai sen voi hankkia erillisenä Simulation Standard -lisenssinä esimerkiksi SOLIDWORKS Standard -paketin lisäksi. Kun haluat selvittää, millainen lisenssi olisi sopivin juuri teidän tarpeisiinne, ota yhteyttä asiantuntevaan ja avuliaaseen aluemyyntipäällikköömme Esko Hekkalaan tai Lasse Kaikkoseen.

Järjestämme liikesimuloinnista myös koulutuksia. Kuvaus koulutuksen sisällöstä löytyy osoitteesta http://www.cadworks.fi/fi/events/liikesimulointi


YOU MIGHT ALSO BE INTERESTED


Article thumbnail
Blog | 19.3.2021
Miten minimoit massavoimat?
Mitä työkaluja käytät, kun haluat selvittää mekanismissa vaikuttavia voimia? Entä, miten lähdet optimoimaan rakennetta niin, …
Read more
Article thumbnail
Blog | 18.1.2021
Staattinen laskenta ei aina riitä - varaudu resonanssiin
Teetkö vain staattista lujuuslaskentaa? Olet mahdollisesti saanut liian optimistisen kuvan tuotteen kestävyydestä. Vaikka lujuuslaskenta näyttäisi …
Read more
Article thumbnail
Blog | 18.6.2018
SOLIDWORKSin ominaisuuksien jakaminen verkkolisenssin avulla tuo selkeää säästöä
Moni asiakas pohtii mahdollisuuksia käyttää simulointia jo suunnittelun alkuvaiheessa. Simulointilisenssien kustannus sekä ohjelman käytön organisointi …
Read more
Selaa ajankohtaisia julkaisuja