Contact us Support 

SOLIDWORKS MBD

SOLIDWORKS MBD

SOLIDWORKS MBD on tapa tuottaa ja julkaista valmistustietoa tuotannolle. Perinteiseen 2D-piirustuksiin verrattuna suoraan 3D-mallissa toimiva SOLIDWORKS MBD vähentää virheiden mahdollisuutta ja nopeuttaa tuotantoprosessia.

Kun suunnitellaan 3D-muodossa, välitetään tieto myös tuotantoon 3D-muodossa. Jos suunnitelman litistää 2D-kuvannoiksi, lukija joutuu taas luomaan omassa mielessään tuotteen 3D-muotoon. Tähän tuhlaantuu aikaa ja tulkinnasta voi syntyä turhia virheitä.

Ideaali tilanteessa suunnittelija suunnittelee geometrian ja varmistaa sen toiminnan (mallinnus ja toiminnalliset toleranssit). Tämän jälkeen tuotannonsuunnittelija tuottaa omaan tuotantoon sopivat dokumentit suoraan 3D-mallista (3D-tuotantodokumentti).

3D mallissa oleva tieto voidaan esittää tai siirtää toissijaisiin formaatteihin, kuten 3D-PDF, STEP, XLS-osaluettelo, 2D-piirustus jne.
•    Mittojen määritys 3D-malliin, toleranssit, hitsausmerkit ja muut valmistustiedot
•    Toleranssitiedot päivittyvät 3D-mallin muuttuessa
•    Valmistustiedon jakaminen tuotantoon eDrawings® -muodossa
•    3D-PDF dokumentin jakaminen alihankintaan, sisältää myös toleroidun koneistusgeometrian
•    SOLIDWORKS -mallin tallettaminen STEP AP242 formaattiin toleransseineen
•    Prosessin tarpeiden mukaiset dokumentit (2D-kuvantoja, jos tarvitaan)
•    Konfiguraatioiden hyödyntöminen ja räjäytyskuvat 3D-kuvannoissa
•    Pitkät mallit voi esittää katkaistuna 3D-kuvantona
•    Osaluettelosta valinta värjää geometriassa olevan osan

 


Ask for an offer

Write us your contact information and tell us a little bit about what you're interested in. We'll be in touch.