Contact us Support 

Virtuaalisuus tulee suunnitteluun askel kerrallaan

BLOG | 12.11.2018

Article header image
Kun kokoonpanotyö kuvataan videona, jossa näkyy asennettavien komponenttien asennusjärjestys ja esimerkiksi liiman sijoittelu tai hitsaus, ei tuotantovaiheeseen jää enää arvottavaa toimintatavasta. Kun kohteena on haastava ja kustannuksiltaan merkittävä kokoonpanotyö, on etukäteen tehdyn videon avulla mahdollista nopeuttaa toimintaa merkittävästi. Siten saavutetaan säästöjä koko projektin osalta.

Tekniikan kehittyessä työtavat ja tiedonjako kehittyvät. Uusia tekniikoita jakaa suunnittelijan tuottamaa tietoa ilmestyy jatkuvasti. Paperipiirustus kuitenkin istuu tiukassa yritysten prosesseissa. Oma veikkaukseni on, että virtuaalisuus tulee ensin myyntiin ja suunnitteluun, tämän jälkeen tuotantoon ja asiakaskoulutukseen. 

 

Paperista digitaaliseen piirustukseen


Ensimmäinen askel on siirtyä tulostetusta paperista digitaaliseen piirustukseen. Tämän siirron tekeminen ei kuulosta kovinkaan suurelta. Muutokseen kytkeytyy kaksi näkökulmaa, joita on syytä tarkastella erikseen:


Ensimmäiseksi, tulostamisen sijasta suunnittelija tallettaa kuvan muiden käytettäväksi. Suurin muutos tapahtuu siis kuvan käyttäjien keskuudessa. Heidän käsissään ei enää ole puukuituista alustaa, vaan tietokoneen näyttö. Tämä saattaa muodostua suureksi muutokseksi yrityksissä, sillä työntekijöiden on opeteltava käyttämään tietokonetta ja tekemään merkinnät ja muut muokkaukset käyttöliittymän avulla. Kyse on siis uudesta toimintatavasta. Itse suunnittelulle muutos on minimaalinen, joten se ei aiheuta kustannuksia, mutta ei tuo myöskään säästöjä. Piirustuksen tekemiseen menee edelleen sama aika ja vaiva.


Toiseksi, investointi ja sen takaisinmaksu näkyvät tuotannon puolella, kun printterit korvataan tietokoneilla ja näytöillä. Kustannuksena tämä on luokkaa 1000€ / työpiste. Vertailun vuoksi on hyvä miettiä, paljonko rahaa on mennyt roskalavalle, kun osia on tehty vanhentuneilla piirustuksilla? Tai paljonko printterit maksavat vuodessa? Yhtenä selvänä etuna järjestelystä voi todeta muutosnopeuden. Digitaalisessa ympäristössä ei talleteta tai tulosteta työasemakohtaisesti kuvista omia kopioita. Mikäli kuva päivittyy, niin se päivittyy kaikille käyttäjille välittömästi. Tällä on suuri merkitys projektitoiminnassa, jossa kiivaassa työtahdissa pyritään saamaan projekti valmistukseen.

 

Tiedonsiirtoformaatin muutos


Kun siirrytään digitaaliseen tiedonsiirtoon, on mahdollista myös samalla siirtyä 3D-tietoon. Tässä tapauksessa jätetään kokonaan perinteinen piirustus pois ja valmistamiseen tarvittavat tiedot laitetaan suoraan 3D-malliin. PMI - eli kappaleen mitoitus- ja valmistustiedot on voinut upottaa SOLIDWORKS 3D-malliin jo vuosia. Nyt myös niiden jakaminen on helpottunut. Esimerkiksi STEP-tiedosto osaa kuljettaa mukanaan valmistuksen toleranssitiedot, joten alihankkija saa tiedoston toleransseineen, vaikka heillä olisi eri CAD-järjestelmä.

Tietojen välityksen nopeus on tässä tapauksessa samaa luokkaa, kuin digitaalisen 2D-piirustuksen kohdalla, mutta suurena etuna on suunnittelun työmäärän vähentyminen ja vastaavasti tulkintavirheiden poistuminen valmistuksessa, kun 2D-kuvantoja ei tarvitse tulkita uudelleen 3D-muotoon.

 

Staattisesta dokumentaatiosta dynaamiseen


Kun valmistuksessa tehdään manuaalista kokoonpanotyötä, oli kyseessä sitten piirilevy, hitsauskokoonpano- tai hoitotasojärjestelmä, voidaan 3D-mallista tuottaa työohje videona tai jopa interaktiivisena työvaihedokumenttina. Työajallisesti tämä voi viedä yhtä paljon aikaa, kuin perinteiset 2D-kuvat, mutta informaation määrä ja tarkkuus ovat aivan toisella tasolla.


Videopohjaisessa kokoonpano-ohjeistuksessa saavutetaan sarjatuotannossa merkittävä etu: kaikki työntekijät tietävät kuinka työ kuuluu tehdä ja pystyvät toistamaan kaikki valmistettavat tuotteet samanlaisina. Yksittäisessä valmistetavassa uniikissa laitteessa etuna on kokoonpanon nopeus ja selkeys. Ja kun muistetaan, että isostakaan kokoonpanosta ei tehdä monimutkaisia 2D-piirustuksia, niin suunnittelijoiden työaikaa voi käyttää tehokkaammin dokumentoinnin tekemiseen.

 

Virtuaalimaailma apuna suunnittelussa


Uusia mahdollisuuksia aukeaa, kun suunnitelma siirretään virtuaalimaailmaan. Tänä päivänä se onnistuu jo yhdellä napinpainalluksella SOLIDWORKS -ympäristöstä. Esimerkiksi kokoonpanotyön harjoittelu tai huoltotyön tekemiseen vaadittavat toimenpiteet on helppo harjoitella käyttäen virtuaalilaseja - eikä mitään oikeaa ole vielä rakennettu.

Virtuaalisuus tekee vahvaa tulemista suunnitteluun. Kysymys kuuluukin, milloin se näkyy teidän yrityksessänne? Nyt, huomenna vai vasta sitten kun kaikki muut jo ovat siellä?


YOU MIGHT ALSO BE INTERESTED


Article thumbnail
News | 1.11.2021
Tervetuloa SOLIDWORKS 2022 What’s New -webinaareihimme!
Jokasyksyiset SOLIDWORKS -versioseminaarit pidetään tänäkin vuonna suorina webinaareina.
Read more
Article thumbnail
Blog | 18.1.2021
Staattinen laskenta ei aina riitä - varaudu resonanssiin
Teetkö vain staattista lujuuslaskentaa? Olet mahdollisesti saanut liian optimistisen kuvan tuotteen kestävyydestä. Vaikka lujuuslaskenta näyttäisi kaiken olevan kunnossa, rakenne voi silti olla kelvoton. Näin voi …
Read more
Article thumbnail
Blog | 7.5.2021
3DEXPERIENCE WORKS – Yhdistää tiedot ja tekijät, pilvessä – Osa II
3DEXPERIENCE (myöhemmin 3DX) blogisarjan toisessa osassa käsittelen hieman muokattavuutta. Tässä yhteydessä tarkoitan muokattavuudella sitä, että alusta voidaan muokata juuri sellaiseksi kuin Te sen tahdotte.
Read more