Contact us Support 

Uusi SOLIDWORKS 2021 tuo yli 200 parannusta

NEWS | 7.4.2021

Article header image
SOLIDWORKS on yli 6 miljoonalla käyttäjällään maailman suosituin 3D CAD -ohjelmisto. Yksi menestyksen salaisuus on, että kehitystä tehdään pääosin juuri loppukäyttäjien toiveiden täyttämiseksi. Syksyllä 2020 julkaistussa, järjestyksessään jo 29. pääversiossa on jälleen yli 200 parannusta. Iso osa näkyy parempana suorituskykynä ja suunnittelijan ajansäästönä, kun saman asian tekeminen yksinkertaistuu tai parhaimmillaan työvaiheita poistuu kokonaan. Vakaudesta ja paremmasta suorituskyvystä hyötyy jokainen käyttäjä.

 

SOLIDWORKS 3D CAD

Tietokoneiden prosessointi- ja varsinkin grafiikkateho kasvaa koko ajan, mutta SOLIDWORKS 3D CAD -ohjelmiston sisäisen toiminnan optimoinnilla on saatu viime vuosina paljon lisää suorituskykyä. Nyt otettiin se viimeinenkin askel näytönohjaimen suorituskyvyn hyödyntämisessä, kun myös 2D-piirustusten piirto on toteutettu 100%:sti koneen 3D-näytönohjaimella. Muutoksen myötä raskaiden eli paljon yksityiskohtia sisältävien 2D-piirustusten käsittelyä on saatu vieläkin sulavammaksi ja investointi tehokkaampaan näytönohjaimeen on entistä perustellumpaa. Tuotekehityspanoksia on laitettu paljon myös ohjelmiston vakauteen ja se vaikuttaa positiivisella tavalla jokaisen käyttäjän arkeen.

Detailing-tilassa voidaan tehdä entistä enemmän asioita

Edellinen versio toi piirustuksiin uuden Detailing-tilan, joka ei lataa ollenkaan taustalla olevaa 3D-mallia. Näin massiivisetkin piirustukset voidaan avata sekunneissa, kun täyden mallin lataaminen veisi useita minuutteja. Nyt tässä Detailing-tilassa voidaan tehdä entistä enemmän asioita: luoda kokonaan uusia kuvantoja (Detail, Break ja Crop), lisätä reikien työstötietoja (Hole Callout), muokata piirustukseen tehtyjä annotaatioita, kuten ohjetekstejä ja muotoilla mittojen ja toleranssien esitystapaa.

Hyvä esimerkki turhan klikkailun poistamisesta on kevennetyssä Lightweitght-tilassa olevan alikokoonpanon lataaminen ”dynaamisesti” yksinkertaisesti piirrepuusta klikkaamalla, jolloin koko komennon hakeminen valikkojen takaa jää pois. Toinen esimerkki aiheesta on miten 3D-malliin saa juuri oikeat värisävyt? Uudella työkalulla poimit sävyn suoraan valokuvasta tai nettiselaimesta ilman, että selvität sävyn koodeja ja naputtelet lukemat kohdalleen.

Parannuksia kiertoviittausten (Circular Reference) hallintaan

Liitä osia toisiinsa ja luo niihin uutta geometriaa lainaamalla naapuriosista ristiin rastiin. Juuri tällaisessa SOLIDWORKS on erityisen kätevä ja joustava. Mutta olet ehkä saanut aikaiseksi ”kiertoviittauksen” (Circular Reference), joka saattaa suorastaan puurouttaa 3D-mallin käsittelyn. Huomaat tämän, kun lähes jokainen toiminto näyttää lähinnä pyörittävän tiimalasia ja tilanne vain pahenee, kun mallin koko kasvaa. Nyt ohjelma osaa raportoida tästä ja kertoo mitkä viittaukset kannattaa korjata suorituskyvyn palauttamiseksi.

Lukuisia rajoituksia on taas poistettu. Ohutlevytyökalu Edge Flange toimii nyt myös kanttauksen kohdalle. Redo osaa palauttaa mallinnustilassa jopa 60 Undo-operaatiota kun aikaisemmin Redo/Undo toimi vain sketseissä. Ja esimerkiksi layout-kokoonpanoa tai kriittisen yritystiedon suojaamista varten yksinkertaistettu Defeature-geometria voidaan tallentaa konfiguraatioksi, eikä sen tarvitse olla enää erillinen tiedosto. Näin isonkin kokonpanon saa nyt napin painalluksella yksinkertaistettuun Defeature-tilaan ja takaisin. Mallin metatiedoissa (Custom Properties) ja hitsauskokoonpanojen osaluetteloissa (Weldment Cut-list) voi käyttää nyt kaavoja, jotta tiedot saadaan oikeassa muodossa piirustuksiin tai esim. ERP-järjestelmää varten.

SOLIDWORKS PDM

SOLIDWORKS PDM:n käyttäjämäärät kasvavat nopeaa vauhtia, kun tiedostot on saatava haltuun ja ryhmätyön on sujuttava yli toimipaikka- ja organisaatiorajojen. PDM:n saumaton integraatio Windowsin tiedostonhallintaan on yksi syy siihen, että käyttö on heti tuttua ja helppoa. Nyt ulkoasu on yhtenäistetty täysin Windows 10:n Ribbon-käyttöliittymän kanssa ja visuaalisuus on parantunut, kun työnkulkua (Workflow) havainnollistetaan graafisin kuvakkein. Erillisestä Treehouse-työkalusta tuttu graafinen puunäkymä on käytettävissä PDM:n sisällä kokoonpanon rakennetta tutkittaessa (Contains ja Where Used). Rakenne voidaan myös viedä havainnolliseksi Excel-taulukoksi, jossa on metatietojen lisäksi kunkin komponentin graafinen 3D-esikatselukuva.

Hitsausrakenteiden osaluettelot (Weldment Cut-list) siirtyvät osaksi PDM:ssä näkyvää rakennetta

Pitkään odotettu parannus on hitsausrakenteiden osaluetteloiden (Weldment Cut-list) siirtyminen osaksi PDM:ssä näkyvää rakennetta. Lisäksi PDM-rakenne tunnistaa nyt oikein 3D-mallin rakenteeseen tehdyt muutokset, joilla esimerkiksi nostetaan komponentti tai konfiguraatio osaluettelossa pykälää ylemmälle kokoonpanotasolle (Promote). Myös PDM on saanut merkittäviä parannuksia suorituskykyyn Open, Add, Check in ja työnkulun (Workflow) tilanvaihdoksissa. Tämä näkyy erityisesti suurilla datamäärillä eli kun kansiossa on paljon malleja, mallissa on paljon konfiguraatioita tai kokoonpanossa on paljon komponentteja.

SOLIDWORKS Simulation

SOLIDWORKS Simulation on laajassa käytössä oleva lisäsovellus lujuuslaskentaan. Aikaa vievä verkotusvaihe on uudessa versiossa jopa 50 % nopeampaa, kun prosessorin ytimiä hyödynnetään paremmin ja laskentaa tehdään rinnakkain. Uudet asetukset ja parannettu automatiikka mahdollistaa verkotuksen onnistumisen ensi yrittämällä. Sovellus valitsee automaattisesti geometriaan ja kiinnityksiin sopivimmat asetukset ja ratkaisijan (Solver) ilman, että käyttäjän tarvitsee niitä välttämättä enää muuttaa. Vähemmän virheitä, vähemmän turhaa määrittelyä, nopeammin hyödyllinen laskentatulos.

 

YOU MIGHT ALSO BE INTERESTED


Article thumbnail
Blog | 19.3.2021
Miten minimoit massavoimat?
Mitä työkaluja käytät, kun haluat selvittää mekanismissa vaikuttavia voimia? Entä, miten lähdet optimoimaan rakennetta niin, että voimat olisivat mahdollisimman pienet? Näytän yksinkertaisella mäntämekanismilla, miten sen …
Read more
Article thumbnail
Blog | 16.2.2018
Hyödynnä SOLIDWORKSin työtä helpottavat ominaisuudet – vertaile dokumentteja Compare-toiminnolla
SOLIDWORKSissa on sisäänrakennettuna ominaisuus, jolla suunnittelija voi vertailla kahden SOLIDWORKS-tiedoston tai konfiguraation eroja. Toiminto purkaa erot selkeiksi graafisiksi näkymiksi, jolloin suunnittelussanne säilyy ainutlaatuinen näkyvyys tuotteen …
Read more
Article thumbnail
Blog | 20.8.2020
Structure System – Nopeampaa rakennesuunnittelua
Hitsattujen rakenteiden suunnittelu Solidworksillä on viety uudelle tasolle! SOLIDWORKS 2019 -versioon tuotu Structure System -työkalu on saanut tuottavuutta lisääviä parannuksia SOLIDWORKS 2020 -versiossa. Nyt voit …
Read more