Contact us Support 

CASE Medikro Oy: Virheiden suhteen nollatoleranssi

REFERENCE | 2.5.2016

Article header image
SOLIDWORKS Inspection on säästänyt merkittävästi aikaa. Lisäksi virheriski vähenee.
Mika Lipponen, Medikro Oy

Spirometri edustaa tuotemaailmassa eksoottista ja äärimmilleen erikoistunutta lajia. Kyseessä on lääketieteellinen mittalaite, jota käytetään keuhkojen hengityskapasiteetin mittaamiseen. Medikron ansiosta Kuopio on vahvasti maailmankartalla näiden huipputarkkojen mittauslaitteiden kehittämisessä.

 

Silloin kun kyseessä on ihmisten terveys, laitteelta vaaditaan täydellistä virheettömyyttä. Siksi Medikrolla on virheiden suhteen nollatoleranssi. Samalla tuotetta on kyettävä kehittämään vastaamaan uusia käyttötapoja. Spirometrien käyttö on laajentunut monien muiden lääketieteellisten mittalaitteiden tapaan perusterveydenhuoltoon, jolloin helpolle käyttöliittymälle ja liikuteltavuudelle on uutta tilausta.

Medikron perustaja, toimitusjohtaja ja pääomistaja Mikko Eloranta on nähnyt, kuinka valtavasti tietotekniikan mullistus on muuttanut suunnittelutyötä viimeisten vuosikymmenten aikana: ” Pari sukupolvea sitten meidän oli tehtävä enemmän tai vähemmän kokonaan itse myös laitteeseen liittyvä tietokone, jonka sisään saatiin integroitua mittauselektroniikka. PC:en tullessa pyrittiin eroon tietokoneesta ja laite muutettiin sarjalinjavälitteiseksi. Nykyisin ohjelmisto toimii USB-portin kautta ja kehitys on menossa kovaa vauhtia langattomaksi. Siten spirometrin päätelaitteena voi toimia mikä tahansa, vaikka älypuhelin. Toimialalla on ollut matkan varrella riittämiin haasteita, mutta nyt meneillään oleva langattomuuden aikakausi voi hyvinkin olla niistä suurin koko yrityksen historiassa.”

 

Kova tekijä Kuopiosta

Vaikka vastassa on kansainvälisiä yritysjättejä, Medikro on onnistunut kaappaamaan kunnioitettavan viiden prosentin markkinaosuuden spirometrien maailmanmarkkinoista. Vientimaista suurin on USA ja Kiina on kirinyt toiseksi. Myynti hoidetaan jälleenmyyjäverkoston avulla, joka kattaa tällä hetkellä 25 maata eri puolilla maailmaa. Vaikka liikevaihdosta valtaosa tulee viennistä, Elorannan mukaan kotimarkkinat ovat kuitenkin tärkeä tukipilari ja perusliiketoiminnan kannalta eräänlainen henkivakuutus.

 

Yhden miehen orkesteri

Medikron tähtäimessä on markkinaosuuden tuplaaminen tulevina vuosina. Mika Lipposelle se tietää kiireitä jatkossakin varsinkin, kun yrityksen koko mekaaninen tuotesuunnittelu on lähes täysin hänen käsissään: ”Pyöritän käytännössä yhden miehen orkesteria. Koko tuotekehitys syntyy noin kymmenen henkilön toimesta.” Mikan työhön kuuluu suunnittelun lisäksi oikeiden yhteistyökumppanien löytäminen. ”Etsin sopivia kandidaatteja Suomesta ja Aasiasta, valvon laatua ja toimituksia sekä teen tilaukset. Olen tiiviisti myös tuotannon rajapinnassa mukana. On rikkaus päästä näkemään toimintaa laidasta laitaan, ja on sanottava, että kommunikointi muotoilijan ja suunnittelijan välillä on saumatonta, kun puhuu itse itselleen”, Mika naurahtaa.

 

Isoveli valvoo

Spirometrejä valvotaan, kuten koko lääkintäpuolta, jatkuvasti yhä tiukemmin. Mikko Eloranta kertoo millaista on tehdä bisnestä viranomaisvalvonnan puristuksessa: ”Pienenä valmistajana ei ole varaa tehdä isoja virheitä. Pitää ymmärtää, mitä viranomaiset vaativat. Tuotteille on omat luokituksensa, ja niille täytyy saada hyväksynnät ennen markkinoille pääsyä. USA on lääkinnällisten laitteiden valvojana tiukimpia koko maailmassa. Valvova viranomainen on FDA eli Food and Drug Administration, jonka luokituksia arvostetaan myös muualla maailmassa. Onneksi me olemme jo saavuttaneet laajalti tunnettavuutta juuri FDA hyväksynnän kautta. Lisäksi olemme kotoisin oikeasta maasta, sillä Suomen terveydenhuolto on erittäin korkeatasoista. Tämä näkyy mm. siinä, että suomalaisia asiantuntijoita istuu paljon kansainvälisissä raadeissa, joissa esimerkiksi päätetään standardoinneista.”

 

Ohjelmistot avuksi

Mika toi aikanaan SOLIDWORKSin Medikroon. ”Kun tulin taloon, Mikko antoi ensimmäiseksi tehtäväksi nostaa mekaniikkasuunnittelu uudelle tasolle. Minulla oli kokemusta monista 3D-ohjelmista, ja yhdeltä työharjoitteluajalta oli jäänyt mieleen SOLIDWORKSin kevytkäyttöisyys. Kyllä kai Solikan valinta oli käytännössä aika selvä peli. Yksi meille tärkeimmistä ominaisuuksista on saada jokaisesta mekaanisesta mallista myös 2D-piirustus. Syynä on se, että tuotteen speksien pitää ovat selvillä jo ennen tarjousten pyytämistä alihankkijoilta vaikkapa ruiskuvalumuotista. Lisäksi tarvitsemme mittaraportit hyvin aikaisin, toisin sanoen heti kun kappale on syntynyt.”

Viimeisin hankinta SOLIWORKS Inspection otettiin Medikrossa käyttöön vuoden 2015 alussa. Kyseessä on työkalu tarkastusasiakirjojen tuottamisen automatisoimiseksi. Perinteisesti tarkastuspiirustukset ja -pöytäkirjat joudutaan tekemään manuaalisesti. Mikan hektiseen työpäivään Inspection on tuonut kaivattua helpotusta: ”Nyt pystyn numeroimaan mitat ja eri toleranssialueet automaattisesti. Dokumentaatio vie työajastani jopa neljäsosan, joten Inspection on säästänyt minulle merkittävästi aikaa. Lisäksi virheriski vähenee, mikä on jatkuvasti yhä tärkeämpää. Maailma menee koko ajan tiukempaan suuntaan, ja valmistajien täytyy pystyä todistamaan, että jokainen käytettävä materiaalieräkin on asianmukaisesti testattu.”

Testauksessa Medikro käyttää apuna SOLIDWORKS Plastics -ohjelmaa, jolla tarkastellaan muovikomponenttien valmistettavuutta. Mikan mukaan ohjelmiston tuottama tieto on lisännyt mahdollisuutta osallistua tuotantoprosessia koskeviin päätöksiin jo varhaisessa vaiheessa: ”Keskustelu valmistajien kanssa on Plasticsin myötä vilkastunut. Koska ymmärrän paljon ruiskuvalumuotin valmistuksesta, pystyn testitulosten ansiosta haastamaan muotinvalmistajan vaikkapa ehdottamalla sopivaa syöttöaukon paikkaa muotissa”, Mika kertoo.

Seuraavaksi Mikan toiveissa on saada ohjelmistoista apua virtaustekniikan simulointiin. Tällä hetkellä se tehdään käytännön mittauksilla ja prototyypeillä. Käytössä ovat toimialan testauslaboratorioiden kanssa yhteismitalliset virtausgeneraattorit. Spirometreissä virtausanturi on yksi laitteen kriittisimmistä osista; mittaustulokseen kun ei luonnollisesti saa vaikuttaa se, kuka on kulloinkin puhaltamassa suukappaleeseen. Toisin sanoen painesignaalin tulee syntyä samalla tavalla virtauksen kulkiessa anturin mekaanisen muodon läpi. Geometriset ja suunnitteluvirheet voivat aiheuttaa merkittäviä poikkeamia, joiden todentaminen mekaniikalla on vaikeaa. SOLIDWORKSin Flow Simulation poistaisi tai ainakin vähentäisi merkittävästi prototyyppien tarvetta virtaussimuloinnissa, koska kaasun – tässä tapauksessa keuhkoista tulevan ilman – virtausta voidaan analysoida helposti ja tarkasti jo 3D-mallissa.

Fact box thumbnail

SOLIDWORKS Inspection

  • Automatisoi tarkastuspiirustusten ja -pöytäkirjojen tuottamisen
  • Hyötyinä huomattava ajansäästö sekä tarkastuksessa tapahtuvien virheiden eliminointi
  • Tarkastusmitat voidaan merkitä suoraan SOLIDWORKS-piirustukseen
  • Sopii erityisen hyvin tarkoin määritellyille ja valvotuille aloille

Lue lisää

 

Medikro Oy

  • Perustettu vuonna 1977
  • Teknologiayritys, jonka päätuotteena keuhkosairauksissa käytettävät mittalaitteet
  • Kotipaikka Kuopio
  • 30 työntekijää, liikevaihto noin 3 milj.euroa

YOU MIGHT ALSO BE INTERESTED


Article thumbnail
Reference | 12.11.2018
CadWorks tukee Framerya kasvun matkalla
Framery on suomalainen yritys, joka luo innovaatioita, kuten äänieristettyjä tiloja. Tällä hetkellä se on yksi Euroopan nopeimmin kasvavista yrityksistä. Frameryn tuotteet tekevät työnteosta tehokkaampaa ja …
Read more
Article thumbnail
Reference | 20.6.2016
Case Fiskars: Hyvä tuote suunnitellaan sisältä ulospäin
Innovatiivisuus ja muotoilu ovat merkittäviä kilpailuvaltteja kuluttajatuotteiden suunnittelussa. Fiskars Consumer Oy:n tuotekehityspäällikkö Markus Paloheimo korostaa kuitenkin, ettei pelkkä tyylikäs design takaa menestystä kansainvälisillä markkinoilla. Kaiken …
Read more
Article thumbnail
Reference | 18.10.2016
CASE Mectalent Oy: SOLIDWORKS Inspection tuo helpotusta asiakirjaähkyyn
Mectalent on laitevalmistuksen ja tarkkuusmekaniikan huippuasiantuntija Oulusta. Yritys toimii tarkkaan säädellyillä lääketieteen ja puolustusteollisuuden aloilla, joissa ei raporteista tai pöytäkirjoista tule pulaa. Kaikki saatavilla oleva …
Read more