Ota yhteyttä Tukipalvelu 

5 vaihetta kohti tuotannon sähköistä dokumentaatiota

BLOGI | 4.12.2018

Artikkelin otsikkokuva.

Kun tuotannossa siirrytään sähköiseen dokumentaatioon, saadaan suunnittelutiedon siirtoa tuotantoon tehostettua, jolloin myös tuotantoprosessi tehostuu. Parhaassa tapauksessa siirtyminen tehdään askel kerrallaan, jolloin minimipanostuksella saadaan irti suurin mahdollinen hyöty. 

 

Piirustukset PDF-formaatissa tuotantoon - Vaihe 1

Perinteisesti suunnittelun tuottamat dokumentit tulostetaan tuotantoon. Sähköiseen dokumentaatioon siirtymisessä ensimmäinen vaihe on, että piirustukset siirretään PDF-formaatissa tuotannon puolelle. Tuotannonsuunnittelija tulostaa kuvat sitä mukaa, kun niitä tarvitaan. Työjohto jakaa kuvat tuotantoon meneillään olevan tuotantoerän kanssa. Esimerkiksi tuotannonohjausjärjestelmän eli ERP:in työmääräin kertoo johdolle mitä ja miten paljon työpisteellä pitää valmistaa.

 

Paperittomuus osaan prosessia - Vaihe 2

Toisen vaiheen tavoitteena on, ettei paperia tarvitse käyttää ollenkaan. Muutos on hyvä aloittaa työpisteiltä, jossa muutos paperittomuuteen on mahdollisimman pieni, kuten esimerkiksi koneistuspuolella, jossa on CNC-ohjelmia, ja sitä kautta tietokone käytössä. Uusia laitteita ei siis tarvitse hankkia ja muutos tehdään vain pieneen osaan prosessia, jolloin torjutaan tehokkaasti myös muutosvastarintaa. Arvioisin, että kun osa kuvista menee täysin sähköisenä tuotantoon, tapahtuu säästöä 1-2 minuuttia per piirustus.

 

Työpisteille tietokoneet - Vaihe 3

Kun kaksi ensimmäistä vaihetta on toteutettu, on aika hankkia seuraavalle työpisteelle tietokone. Kone voi olla tehoiltaan hyvin kevyt, sillä sitä käytetään vain työohjeiden katseluun. Sen on kuitenkin hyvä olla PC ja mielellään kannettava, jotta sen voi helposti siirtää paikasta toiseen. Tällä tavalla voidaan jalkauttaa paperiton toiminta koko tuotantoprosessiin. Edelleen tuotanto  perustuu suunnittelun tuottamien sähköisten PDF- piirustusten käyttöön.

 

Natiivi CAD-tiedostojen käyttö - Vaihe 4

Seuraavassa vaiheessa ei enää tuoteta PDF-tiedostoja, vaan hyödynnetään natiivi CAD-tiedostoja ja hankitaan ensimmäiset lisäohjelmat prosessimuutosten oheen.
Tuotannossa työskentelevät pääsevät lukemaan kuvat PDM:n web- tai työpöytäkäyttöliittymän kautta ja siten he saavat aina viimeisimmät kuvat käyttöönsä. Näin vältytään viiveeltä ja eliminoidaan virheitä prosessissa. Näin vältytään myös datan siirtelyltä paikasta toiseen tuotantoinformaation osalta. Kun digitalisointi tuotannossa etenee, päästään kokoonpanotyössä kokonaan piirustuksettomaan tilaan, jolloin ohjeistus on video tai interaktiivinen kuvasarja, joka ohjaa työn tekemistä.

 

Tuotannossa luetaan 3D-mallia - Vaihe 5

Viimeisessä vaiheessa siirrytään piirustuksettomaan prosessiin, jossa tuotannonsuunnittelu täyttää malliin tarvittavat mitta- ja muut tiedot, jolloin niiden katselussa ei ole enää 2D-kuvien tulkintaa, vaan tuotannossa luetaan suoraan 3D-mallia, jonka suunnitteluosasto on tehnyt. Tämä vaihe tarvitsee muutamia uusia lisenssejä, jotta informaatio voidaan esittää joustavasti uudella tavalla.

 

Sopiiko paperittomuus kaikille?

Paperikuvien siirtely, käsittely ja hallinta vie uskomattomasti aikaa ja siten se on myös kallista. Varsinkin, jos pääsee käymään niin, että valmistuksessa on kopiot kuvista ja niitä ei saada vaihdettua revisioinnin yhteydessä. Pahimmillaan tuotannossa tehdään vääriä komponentteja, koska vanhentunut kuva oli jäänyt käyttöön. On myös tilanteita, joissa paperittoman dokumentaation käyttö on hankalaa olosuhteiden vuoksi. Esimerkiksi kolmenkymmenen asteen pakkasessa. Silloinkin sähköinen dokumentti kokoonpano-ohjeesta on syytä olla saatavilla kasausporukalle ennen kuin työt asennuspaikalla aloitetaan. Mikä olisikaan mukavampaa, kuin istua kahvihuoneessa ja käydä videolla läpi haastava asennustyö ennen kohteeseen menoa ja sopia tarkalleen, miten työ tullaan tekemään. Näin asentajat ovat oikeassa paikassa oikeaan aikaan ja varsinainen asennustyö etenee vauhdilla.
 
Jos kuitenkin on niin, että työpisteessä ei sähköistä materiaalia voida käyttää, on digitaalisista ohjeista helppo tulostaa tapauskohtaisesti tarvittavat dokumentit paperille, jolloin saadaan hyödynnettyä jo tehtyä ohjemateriaalia. Nämä tulosteet on hävitettävä heti työn jälkeen, jotta ne eivät jää aiheuttamaan haasteita, kuten vanhassa paperipohjaisessa prosessissa niillä oli tapana.

 

Paperittomuuden edut:

 • Nopeus siirrossa tuotantoon
 • Virheiden eliminointi
 • Tieto yhdessä paikassa kertaalleen
 • Ei tulostus / tulostinkustannuksia


3D-dokumentaation edut verrattuna 2D-kuviin:

 • Visuaalisuus
 • Tulkintavirheiden väheneminen
 • Nopeus dokumentoinnissa
 • Käytettävyys
 

Haasteet:

 • Muutosvastarinta – koska näin ei ole aikaisemminkaan tehty
 • Haastavat käyttöolosuhteet, esimerkiksi ulkoilma
 • Esitystarkkuus – 3D-mallit ovat todella tarkkoja
 • Laiteinvestoinnit ja ylläpito
 • Ohjelmistot – hankintainvestointi sekä ohjelmiston ajantasaisuuden varmistaminen ja tarvittava käyttötuki

 

Kiinnostuitko? Autamme mielellämme matkassa kohti tuotannon dokumentaation sähköistämistä. Ota rohkeasti yhteyttä!


SINUA SAATTAISI KIINNOSTAA MYÖS


Artikkelin pikkukuvake
Blogi | 19.1.2018
Vie suunnittelutiedonhallinta seuraavalle tasolle SOLIDWORKS Managen avulla
SOLIDWORKS Managen avulla hallitset nimikkeitä, projekteja ja prosesseja monipuolisesti ja otat ulos tarvitsemanne raportit päätöksenteon tueksi.
Lue lisää
Artikkelin pikkukuvake
Blogi | 18.10.2016
Bugi ja kuinka se korjattiin
AutomateWorksista on julkaistu päivityspaketti, joka korjaa joitain asiakkaita häirinneen yhteensopivuusongelman SOLIDWORKSin ulkoisen design tablen kanssa.
Lue lisää
Artikkelin pikkukuvake
Blogi | 18.9.2017
Yksinkertainen on tehokasta – myös tuotetiedonhallinnassa
Yksinkertainen on kaunista, mutta se voi todellakin olla myös tehokasta. Kun PDM-järjestelmä rakennetaan heti alusta alkaen suoraviivaiseksi, ei aikaa tuhlaannu ylimääräisiin työvaiheisiin tai automatisoitavissa olevien …
Lue lisää