Ota yhteyttä Tukipalvelu 

SOLIDWORKS-lisenssin hankinta – mitä siihen sisältyy ja kuinka sen voi rahoittaa?

BLOGI | 10.1.2019

Artikkelin otsikkokuva.
Hankintaa tehdessä kannattaakin kysellä kokemuksia tukipalvelusta muilta asiakasyrityksiltä. Onko tukipalvelu ollut heille miten hyödyllinen? Kokevatko he saavansa rahoilleen vastinetta?

Ohjelmistolisenssien hankinnan yhteydessä on tehtävä päätöksiä, joilla on kauaskantoisia vaikutuksia esimerkiksi ohjelmiston käytön tukeen, käyttöjärjestelmäversioihin sekä ohjelmistopäivityksiin. Tässä blogissa avaan SOLIDWORKS-lisenssin hankintaan liittyviä käsitteitä käytännön esimerkkien kautta.

 

Mitä tarkoittaa lisenssi?

Ohjelmistohankinnassa puhutaan lisensoinnista, joka lyhyesti sanottuna tarkoittaa käyttöoikeutta kyseiseen tuotteeseen. Asiakas ei siis omista tuotetta, vaan sen käyttöoikeuden. Tuon käyttöoikeuden jälleenmyynti ja vuokraaminen eteenpäin on kiellettyä, eikä ohjelmiston lähdekoodiin saa kajota.
Havainnollistaakseni lisenssin hankintaa, vertaan sitä auton ostoon. Kun asiakas valitsee itselleen autoa, on automerkin valinnan jälkeen valittava liike, jonka kanssa haluaa asioida. Asiakas siis tavallisesti kiertää liikkeissä tutustumassa. Ensimmäinen kontakti, esimerkiksi myyjä, joka hänen kanssaan asioi on usein myös ainoa henkilö, jonka kanssa asioidaan ennen kauppaa.


Lisenssin voi hankkia kuten sen auton. Ottamalla yhteyttä järjestelmän toimittajiin ja kilpailuttamalla itselleen parhaan hinnan. Toimittajien välisissä hinnoissa ei ole suuriakaan eroja, sillä markkinat pitävät siitä huolen. Eri asia on kuitenkin se, mitä hinnalla saa.


Päätökset ylläpidosta ja tukipalvelusta tehdään lisenssin hankinnan yhteydessä  

Auton ostotilanteessa saattaa olla hankala arvioida, onko yhteistyökumppani juuri oikea myös siihen tilanteeseen, kun auto pitää saada nopeasti huoltoon ja saada mahdollinen vara-auto tilalle. Välttämättä näillä asioilla ei ole suurta merkitystä, sillä auton voi tarvittaessa viedä myös kilpailijan huollettavaksi.
Niin SOLIDWORKS, kuin useiden muiden ohjelmistolisenssien kohdalla tilanne on kuitenkin toinen, sillä lisenssin hankinta ja ylläpito hoituvat poikkeuksetta saman toimijan kautta. Siksi lisenssitoimittajan valinnan merkitys korostuu.


Tietokone, johon ohjelmistolisenssi asennetaan, on tarkasti määritelty. Lisäksi ympäristö, jossa ohjelmisto toimii tai on toimimatta, muuttuu ajan kuluessa, joskus radikaalistikin. Tätä varten ohjelmistoihin voidaan hankkia erillinen ylläpitosopimus, joka varmistaa sen, että ohjelmisto päivittyy käyttöjärjestelmän muutosten myötä. Lisäksi ohjelmiston ylläpitoon voi kuulua tukipalvelu, kuten meillä CadWorksilla.


Tukipalvelu takaa sujuvan ja mutkattoman ohjelmiston käytön sisältäen muun muassa yleisneuvontaa, henkilökohtaista etäopastusta ja mallinnusapua.   CadWorksin asiakkaat ovat äärimmäisen tyytyväisiä tukipalveluun ja asiakastyytyväisyytemme on huippuluokkaa. Esimerkiksi ylläpitopalvelun jatkajien prosenttiosuus on yli 95 %.

 

SAAS eli Software as a Service SOLIDWORKS-lisenssi

Viime vuosina ohjelmistojen hankinnassa on yleistynyt SaaS-malli (Software as a Service). SaaS tarkoittaa ohjelmiston hankintaa kuukausittain maksettavalla maksulla, jota vasten kyseistä ohjelmaa voi käyttää. Tuo jakso voi olla myös esimerkiksi 3 kuukauden tai 12 kuukauden mittainen, mutta yhteistä tuolle sopimusmallille on, että sitä vasten saa saman tukipalvelun, kuin ylläpitoasiakaskin, mutta ohjelmisto lakkaa toimimasta, jos kuukausipohjaista maksua ei maksa. Tämä on se tärkeä ero verrattuna lisenssin omistamiseen. Lisenssi toimii juuri niin kauan, kuin käyttöjärjestelmä ei muutu liian radikaalisti, vaikka ylläpitomaksua ei maksaisikaan. Usein SaaS-malli tarkoittaa myös joko osittain tai kokonaan pilvessä toimivaa ohjelmistoa, joiden osalta palaan aiheeseen myöhemmin erillisessä blogitekstissä.

SOLIDWORKS-lisenssihankinnan rahoitusmuodot

Kun lisenssin hankinnasta on tehty päätös, voidaan hankinnassa käyttää erillisiä rahoitusratkaisuja. Lisenssin rahoituksen kolme yleisintä vaihtoehtoa ovat:  


-    Suoraosto. Tällöin hankinnan yhteydessä maksetaan lisenssi ja ensimmäisen vuoden ylläpito. Tässä asiassa kannattaa kysyä myös esimerkiksi 36 kk ylläpitosopimusta, koska niiden vuotuinen kustannus on pienempi, kun 12 kk sopimuksissa.

-    Laina- tai joustoluotto. Rahoitukselle löytyy erilaisia nimityksiä, mutta huomioitavana seikkana on, että ohjelmistohankintaa ei voi käyttää vakuutena, jolloin korko saattaa olla kovempi.

-    Leasing-vuokraus. Tämä on tyypillisin tapa rahoittaa lisenssi. Toisin kuin esim. tietokoneiden leasing-sopimukset, lisenssin leasing ei sisällä ohjelmistojen osalta jälkipanttia, eikä hankinta siirry jatkokaudelle sopimuksen päättyessä.


Leasing-sopimuksen etuja ovat:


1) Helpottaa budjetointia - budjetoinnissa ei tarvitse varautua suuriin kalustoon liittyviin kertainvestointeihin
2) Ei sido vakuuksia - rahoituksen kohde riittää useimmissa tapauksissa rahoituksen vakuudeksi
3) Auttaa rahoitussuunnittelussa - leasing-rahoitukseen liittyvät kulut ovat vähennyskelpoisia verotuksessa
4) Vapauttaa pääomaa ydinliiketoimintaan - pääoma ei sitoudu yrityksen kalustohankintoihin
5) Kohdentaa kustannukset - rahoitus tasaa kalustoon liittyvät kulut kaluston järkevälle käyttöiälle

Rahoituksen saaminen edellyttää myönteistä luottopäätöstä, mutta sen hakeminen ei ole vaikeaa eikä sido hankkimaan tuotteita rahoituksen kautta.

Millainen lisenssi olisi sopivin juuri teidän tarpeisiinne? Ota meihin yhteyttä niin jutellaan lisää!


SINUA SAATTAISI KIINNOSTAA MYÖS


Artikkelin pikkukuvake
Blogi | 19.2.2019
Mahdottomasta mahdollista – nesteen pinnan simulointi Free Surface -analyysillä
Virtaussimuloinnissa on pitkään pitäydytty tilanteissa, joissa tutkittava kappale on kokonaan tietyn aineen ympäröimänä. Kahden eri aineen välistä rajapintaa ei ole voitu simuloida, mikä on merkittävästi …
Lue lisää
Artikkelin pikkukuvake
Blogi | 7.5.2021
3DEXPERIENCE WORKS – Yhdistää tiedot ja tekijät, pilvessä – Osa II
3DEXPERIENCE (myöhemmin 3DX) blogisarjan toisessa osassa käsittelen hieman muokattavuutta. Tässä yhteydessä tarkoitan muokattavuudella sitä, että alusta voidaan muokata juuri sellaiseksi kuin Te sen tahdotte.
Lue lisää
Artikkelin pikkukuvake
Blogi | 28.6.2016
Onnistunut käyttöönotto: Alkukartoituksesta tukea SOLIDWORKS-ohjelmiston hankintaan
Ainoastaan suunnitteluohjelmaa tuijottaessa jätetään 80% järjestelmän mahdollisuuksista huomioimatta – huolellinen alkukartoitus selvittää asiakkaan tarpeet ja on onnistuneen SOLIDWORKS-ohjelmiston käyttöönoton edellytys. Onnistu näillä vinkeillä!
Lue lisää