Ota yhteyttä Tukipalvelu 

Case Oxsa: asiakaspalaute jalostuu tuoteinnovaatioiksi

REFERENSSI | 15.6.2016

Artikkelin otsikkokuva.
Emme vain tyydy myymään olemassa olevia tuotteita niin kauan kuin niillä on kysyntää vaan kuuntelemme herkällä korvalla asiakkaiden toiveita.
Mikko Piepponen, Oxsa Oy

Oxsa (HPH Steel Oy) suunnittelee ja valmistaa nykyaikaisilla menetelmillä maatalous- ja metsäkäyttöön tarkoitettuja tuotteita kuten etu- ja takakauhoja, lumilinkoja ja peräkärryjä. Muutama vuosi perustamisen jälkeen yritykseen päätettiin hankkia kerralla riittävän kattava SolidWorks-ohjelmisto- ja koulutuskokonaisuus, joka tukisi mahdollisimman hyvin tuotesuunnittelua ja tiedonkulkua heti alusta pitäen. Kertainvestointi on tällöin mittavampi, mutta sillä saavutetaan tulevaisuudessa merkittäviä etuja, koska ”pala-palalta-taktiikassa” joudutaan uusia ohjelmistoja hankittaessa usein aloittamaan järjestelmien konfigurointi uudelleen alusta. Ohjelmistopanostus tukee Oxsan innovatiivista kilpailustrategiaa, koska sen avulla tuotekehitys on nopeampaa ja testausmahdollisuudet paremmat. SolidWorks Enterprise PDM:llä havitellaan lisäksi tehokkuutta osto- ja tuotantopuolelle. 

Toimitusjohtaja Mikko Piepponen vastaa yrityksen tuotekehityksestä. Hän näkee tuotekehityksen jatkuvana liikkeenä, jota asiakkailta saatu palaute tyrkkii eteenpäin.

”Jos kaveri on tehnyt hommaa kolmekymmentä vuotta, keitä me olemme sanomaan hänelle, kuinka lunta pitää lingota. Kokeneilta tekijöiltä saadaan loistavia ideoita, joita ei voi rahalla ostaa. Olisi hölmöä olla kuuntelematta niitä”, Piepponen täsmentää.

Piepponen pitää tuotekehitystä jatkuvana prosessina. Käytännössä se näkyy esimerkiksi siinä, että kauhasta on olemassa jo toistakymmentä versiota. Ideat lähtevät usein pienistä yksityiskohdista. Hyvä esimerkki on lumilingon jalan säätö, jota muutettiin saadun palautteen mukaan käyttäjäystävällisemmäksi. 

Oxsassa asiakas halutaan pitää mukana tuotekehityksessä alusta loppuun saakka. Kun uusi versio on testattu itse, se lähtee vielä asiakkaalle koekäyttöön. Vasta asiakkaalta saadun palautteen perusteella tehtyjen viimeisten viilausten jälkeen uusi tuote on valmis markkinoille. 

Suunnittelu on Piepposen mielestä kaiken tekemisen lähtökohta ja ainoa tie erottautua ja menestyä: ”Kyllä näitä kauhantekijöitä riittää, joten pitää osata tarjota enemmän kuin kilpailijat. Meidän tuotteissamme erottuvia tekijöitä ovat esimerkiksi kauhojen mekaaninen kippisysteemi ja lumilinkojen jauhemaalaus, jonka ansiosta maalipinta ei irtoa vaikka vasaralla hakkaisi.”

 

Laatu keskiössä

Oxsan myyntipäällikkö Kaj Sundberg tiivistää, kuinka yrityksessä suhtaudutaan hinnalla kilpailuun: ”Asioita voi tehdä hyvin ja edullisesti tai huonosti ja kalliisti. Tämä pitää paikkansa ennen kaikkea ammattipuolella, johon meidän tuotteemme on suunnattu.”

”Joskus käy niin, että kun ideat vähenevät, niin rauta lisääntyy. Se ei ole meidän ajatuksenamme. Me emme lykkää putkipalkkeja kaikkialle vaan käytämme aina sitä materiaalia, mikä on kussakin kohdassa paras”, Piepponen täsmentää. Kireinä aikoina tuotteiden laadun ja toimintavarmuuden merkitys korostuu.

”Aikataulupaineet lisääntyvät jatkuvasti, myös asiakkailla. Siksi työkalujen on oltava kunnossa hommassa kuin hommassa. Jos on aurannut 14 tuntia sata kilometriä tietä, ei halua lähteä välillä kotiin kursimaan linkoa kasaan”, Sundberg kuvailee.

Piepponen puhuu paljon suunnittelun merkityksestä. Laitteiden monikäyttöisyys on päivän sana. Esimerkiksi Oxsan kauhaa voi käyttää myös kevyenä lanana. Monikäyttöisyys ja sopivuus eri koneisiin nostaa laitteiden käyttöastetta, mikä puolestaan parantaa investoinnin kannattavuutta. Piepponen uskoo, että tulevaisuudessa teollisen muotoilun merkitys kasvaa entisestään ja ulkonäkö voi olla jopa koko suunnittelun lähtökohta.

Yksi Oxsan erikoisuuksista on tuotteiden jauhemaalaus. Kun tuote tulee hitsaamosta, se siirtyy raekuulapuhaltamoon, jossa jäämät poistuvat. Sieltä tuote siirtyy kattokiskojen varassa jauhemaalaamoon ja lopuksi uuniin kuivumaan. Tuloksena on korroosionkestävä, teflonmainen pinta, johon ei esimerkiksi suojalumi tartu. Prosessin sivutuotteena saadaan säästöjä, koska raekuulat ovat kierrätettäviä ja kuivatusuunin lämpö käytetään hyväksi konepajan lämmityksessä.  

Ohjelmistot täyskäyttöön

Suunnitteluohjelmien tehokkuudessa Piepponen korostaa myös käyttäjän roolia: 

”SolidWorks on yhtä viisas kuin sen tyhmin käyttäjä. Itsestä saa mahdollisimman paljon irti, kun pystyy hyödyntämään mahdollisimman paljon hyvän työkalun ominaisuuksia. Siksi kurssitus on tärkeää. Meillä tullaan jatkossakin budjetoimaan koulutukseen joka vuosi.” 

Piepposen toiveena on hoitaa tuotekehitysprosessi mahdollisimman pitkälle koneen ääressä: ”Protot pitäisi saada koneella niin valmiiksi, että ne voisi periaatteessa laittaa suoraan tuotantoon.” Oxsalla olisi kiinnostusta käyttää lumilinkojen testaamisessa hyväksi SolidWorksin Flow Simulation -virtauslaskelmaohjelmaa. Olomuodoltaan jatkuvasti vaihtelevan lumen ja lumilingon pyörivän mekanismin vuoksi parametrien määrittäminen ja algoritmien luominen testausohjelmaan on kuitenkin erityisen haasteellista. Onneksi Oxsa voi käyttää testaamisessa Heinolan Hevossaaren tuotantolaitoksen kaunista ympäristöä - viereisen järven jäätä ja monipuolista maastoa - hyväkseen siihen asti, kunnes yhdessä CadWorksin kanssa on saatu luotua ohjelmistoon mahdollisimman autenttiset testiolosuhteet. Sen jälkeen lumilinkojen tuotekehitystä ja testausta voidaan tehdä entistä nopeammin ja tehokkaammin koneen ääressä ympäri vuoden.

 

Tiedosta lisätehoa

Oxassa valittiin SolidWorks Enterprise PDM parantamaan tiedon kulkua suunnittelun ja tuotannon sekä alihankkijoiden ja muiden sidosryhmien välillä. Tavoitteena on reaaliaikainen tiedon jakautuminen mahdollisimman hallitusti. Koska lujuuslaskelmat, polttoleikkeet ja muuta suunnittelua teetetään alihankkijoilla ja osa yhteistyökumppaneista on maantieteellisesti kaukana, yhteisessä ohjelmistoympäristössä tapahtuva saumaton viestintä on todella tärkeää. ”Lähtödata on saatava mahdollisimman puhtaaksi. Siinä on oltava esimerkiksi tieto tilataanko leike laserleikattuna tai maalataanko tuote oranssiksi”, Piepponen täydentää.

Artikkeli on julkaistu CadWorks Oy:n asiakaslehti Solidissa nro 10 vuonna 2013

Faktaboksin kuvake.

PDM vie tietoa molempiin suuntiin:

”Tuotannossa tiedetään parhaiten montako pulttia ja muuta tarvitaan kokoonpanovaiheessa. Samoin siellä huomataan, jos jokin osa mallissa teettää ylimääräistä työtä. Siksi heiltä olisi hyvä saada muutosehdotukset nopeasti takaisin suunnitteluun”, Piepponen muistuttaa.

”Muutosten tekemisen pitää olla niin helppoa, että se suorastaan houkuttelee tekemään muutoksia ja parannuksia.”

Suunnitteluohjelmaa valittaessa päädyttiin SolidWorksiin paljolti yhteistyökumppaneiden ansiosta. ”Meitä vähän niin kuin sysättiin siihen suuntaan. Kuultiin suosituksia ja saatiin palautetta. Erityisesti Planteckin Jarkko Syrjälä toimi tärkeänä tukihenkilönä meille päin. Eli ratkaisu oli helppo, koska oikeastaan muita vaihtoehtoja ei ollut”, Piepponen hymähtää.

SINUA SAATTAISI KIINNOSTAA MYÖS


Artikkelin pikkukuvake
Referenssi | 1.3.2018
Case Kojair Tech: SOLIDWORKS PDM:n avulla sillisalaatista asiakkaita hyödyttävään revisionhallintaan
Puhdasilmatuotteiden edelläkävijä Kojair Tech Oy vastaa alan kovaan kilpailuun laadulla ja palvelulla. Kun malleja on kertynyt 50 vuoden ajalta ja suurin osa tuotteista räätälöidään asiakkaan …
Lue lisää
Artikkelin pikkukuvake
Referenssi | 27.9.2019
Case NEW PAAKKOLA: Suomen Lapissa suunnitellaan SOLIDWORKSillä korttelin kokoisia kuljettimia
Tervolan kylässä, Lapin maakunnassa toimiva New Paakkola suunnittelee ja valmistaa valtavia kuljetinjärjestelmiä kaivoksille. Suurimmillaan kyseessä on esimerkiksi jyrkkäkuljetin, joka nostaa avolouhoksen pohjalta kiviä maanpinnalle 120 …
Lue lisää
Artikkelin pikkukuvake
Referenssi | 11.12.2023
Case Nparts: SOLIDWORKS olennainen osa yrittäjän päivittäistä työskentelyä
Nparts on valmistavalle teollisuudelle insinööri- ja tuotekehityspalveluita tarjoava yritys, jonka monipuolisiin palveluihin kuuluu mm. koneen suunnittelua ja rakennusta, mekaniikkasuunnittelua, CNC-koneiden suunnittelua sekä tuotannon erilaisten apuvälineiden …
Lue lisää