Ota yhteyttä Tukipalvelu 

CASE Mectalent Oy: SOLIDWORKS Inspection tuo helpotusta asiakirjaähkyyn

REFERENSSI | 18.10.2016

Artikkelin otsikkokuva.
Kun säästyy työaikaa, läpimenoajat nopeutuvat, mikä näkyy tietysti euroinakin.
Tapio Harila, Mectalent Oy

Mectalent on laitevalmistuksen ja tarkkuusmekaniikan huippuasiantuntija Oulusta. Yritys toimii tarkkaan säädellyillä lääketieteen ja puolustusteollisuuden aloilla, joissa ei raporteista tai pöytäkirjoista tule pulaa. Kaikki saatavilla oleva apu dokumentointiin onkin tervetullutta.

Menestykseen on monta tietä, ja joskus nousukiitoon pääsemiseksi tarvitaan ensin romahtaminen rytinällä. Mectalent, alun perin Hienomekaniikka Oy, teki -80 ja -90-luvuilla hyvää tulosta  suunnittelemalla ja valmistamalla tuotteita puolustus- ja turva-alan tarpeisiin. Uusi vuosituhat toi kuitenkin tullessaan uudet haasteet, mikä johti Mectalentin, lukuisten muiden tavoin, kriisiin. Mectalentin tapauksessa lama kyettiin kuitenkin kääntämään uudeksi kasvuksi. Toimitusjohtaja Tapio Harila kertoo, kuinka suunnanmuutos saatiin aikaan:

”Elettiin taantumavuosia 2008-2009. Vanha kivijalka ei enää pitänyt busineksessä, joten teimme radikaalin muutoksen liiketoimintastrategiaamme. Päätimme keskittyä vahvasti pitkälle kehittyneisiin ratkaisuihin uuden teknologian sektorilla. Lähdettiin kasvattamaan osaamista, ja tavoitteeksi asetettiin, että olemme houkutteleva kumppani asiakkaalle new techin puolella. Siitä alkoi kasvu, joka jatkuu tänäkin vuonna kaksinumeroisena lukuna.”

Strategiamuutoksen myötä Mectalentin tuoteportfolio meni kokolailla uusiksi. Tänä päivänä valtaosa liikevaihdosta tulee uuden teknologian ja lääketieteen sektoreilta ja tuoterepertuaariin kuuluu mm. kirurgisia laitteita, implantteja ja valvontamekaniikkaa. Toiminta on myös merkittävästi entistä laaja-alaisempaa. Asiakkaalle tarjotaan, hänen niin halutessaan, koko prosessi alkaen ideoinnista päättyen lopputuotteen viranomaishyväksyntään. Muutos on lisännyt huimasti tarvittavien raporttien ja dokumenttien määrää suunnittelun eri vaiheissa. Asiakirjavyyhtiä selvittämään otettiin käyttöön SOLIDWORKS Inspection. Kyseessä on työkalu, jolla automatisoidaan tarkastuspiirustusten ja -pöytäkirjojen tuottaminen. Tarkoituksena on vähentää manuaalisten työvaiheiden määrää, säästää aikaa ja vähentää virheriskiä.

Tätä juttua tehtäessä Inspection oli ollut Mectalentissa käytössä reilun vuoden ajan. Tapio analysoi saatuja kokemuksia: ”Nämä meidän tuotteet, etenkin medikaalipuolella, ovat todella tiukkaan säädeltyjä viranomaisten toimesta. Tarkastusraporttien, mittapöytäkirjojen ja muiden dokumenttien teko vie tuskaisen paljon aikaa. Inspection on helpottanut tilannetta selvästi. SW-ympäristössä toimiminen myös dokumentoinnissa vapauttaa työaikaa etenkin lopputarkastusvaiheessa mutta myös suunnittelun aikana. Täytyy myös myöntää, että ohjelma on yllättävän helppo käyttää. Koekäytössä oli vähän hankaluuksia, mutta koulutuksen jälkeen ei ole ollut ongelmia. CadWorks järjestää joustavasti – ja tarvittaessa räätälöidystikin – koulutuksia, joten pisteet heille siitä.” Toimitusjohtajana Tapio Harila katsoo asiaa tietysti myös taloudelliselta kannalta: ”Kun säästyy työaikaa, läpimenoajat nopeutuvat, mikä näkyy tietysti euroinakin.”

Tapio korostaa, että Inspectionin sopivuus ei ollut mikään itsestäänselvyys. Vastaavia ratkaisuja on tarjolla muitakin eikä yrityksessä voitu etukäteen tietää, mikä niistä sopisi juuri heille. Siksi oli tärkeää saada ohjelmisto koekäyttöön ennen lopullista hankintapäätöstä. Koekäytön aikana Inspection joutui erityissyyniin tarkkuudesta, koska Mectalentin kohdalla, tuotteista johtuen, tarkastustoimenpiteistä on hyvin tarkat määräykset. Vasta käytännössä voitiin varmuudella todeta Inspectionin läpäisevän korkeat laatu- ja varmuuskriteerit.

Artikkeli julkaistiin CadWorks Oy:n SOLIDI-asiakaslehdessä 2016.

Faktaboksin kuvake.

SOLIDWORKS Inspection

  • Automatisoi dokumentointiprosessin
  • Tuottaa tarkastuspiirustukset ja pöytäkirjat suoraan SOLIDWORKS-piirustuksista
  • Eliminoi virheet ja säästää aikaa
  • Saatavana myös Professional-versiona

 

Mectalent Oy

  • Perustettu vuonna 1982 Oulun Hienomekaniikka Oy:n nimisenä
  • Osa suomalaista Cor Group –konsernia
  • Sijaitsee Oulussa
  • Liikevaihto kuluvana vuonna noin 9 miljoonaa euroa (konsernin liikevaihto yli 100 miljoonaa euroa)
  • Henkilöstömäärä 64

SINUA SAATTAISI KIINNOSTAA MYÖS


Artikkelin pikkukuvake
Referenssi | 22.10.2018
Case Aurora Powertrains: SOLIDWORKS apuna maailman ensimmäisten sähkökäyttöisten moottorikelkkojen suunnittelussa
Maailman ensimmäisiin sähkökäyttöisiin moottorikelkkoihin kuuluva eSled kiitää Lapin hangilla 100 kilometrin tuntinopeudella. Sähköllä käyvän moottorikelkan aikaansaamiseksi tarvitaan monenlaista CAD-osaamista, muun muassa mekaniikka ja sähkösuunnittelua mutta …
Lue lisää
Artikkelin pikkukuvake
Referenssi | 2.5.2016
CASE Medikro Oy: Virheiden suhteen nollatoleranssi
Spirometri edustaa tuotemaailmassa eksoottista ja äärimmilleen erikoistunutta lajia. Kyseessä on lääketieteellinen mittalaite, jota käytetään keuhkojen hengityskapasiteetin mittaamiseen. Medikron ansiosta Kuopio on vahvasti maailmankartalla näiden huipputarkkojen …
Lue lisää
Artikkelin pikkukuvake
Referenssi | 27.9.2019
Case NEW PAAKKOLA: Suomen Lapissa suunnitellaan SOLIDWORKSillä korttelin kokoisia kuljettimia
Tervolan kylässä, Lapin maakunnassa toimiva New Paakkola suunnittelee ja valmistaa valtavia kuljetinjärjestelmiä kaivoksille. Suurimmillaan kyseessä on esimerkiksi jyrkkäkuljetin, joka nostaa avolouhoksen pohjalta kiviä maanpinnalle 120 …
Lue lisää