Ota yhteyttä Tukipalvelu 

Case Convion: pienissä yrityksissä syntyy suuria innovaatioita

REFERENSSI | 11.8.2016

Artikkelin otsikkokuva.
Löysin netistä käyttäjien kommentteja siitä, että CadWorksin kanssa käyttöönotto sujuu ripeästi. Ja kyllä myös meillä saatiin järjestelmä nopeasti pystyyn.
Hulda Aminoff, Convion Oy

Startup-yritys Convion syntyi yhdeksän wärtsiläläisen voimin vuonna 2013. Samat ihmiset ovat siis tehneet tuotekehitystä polttokennojen parissa kahdessa hyvin erikokoisessa ja erilaisessa yrityksessä. Heillä on käytännön tietoa siitä, mitä merkitystä työympäristöllä ja järjestelmillä on uusien ideoiden ja innovaatioiden synnyssä.

Convionin perustajilla on pitkä yhteinen työhistoria jo Wärtsilän ajoilta. Vuonna 2002 aloitettu Fuel cell program kasvoi hiljalleen, ja asuntomessuilla 2008 esiteltiin yksi neljästä uudesta 20 kW:n polttokennoyksiköstä. Neljä vuotta myöhemmin päätös irtautumisesta omaksi yksiköksi oli kypsynyt ja neuvottelut Wärtsilän kanssa sekä businesskumppaneiden haku oli täydessä käynnissä. 1.1.2013 siirryttiin virallisesti itsenäiseksi toimijaksi. Varsinainen työ jatkui tuttujen polttokennojen parissa, mutta kaikkeen muuhun omaan yritykseen siirtyminen toikin muutosta.

 

Tehot irti

Otetaan kuitenkin aivan ensimmäiseksi selvää, mistä Convionin tuotteessa, polttokennossa oikein on kyse. Pääperiaatteena on muuttaa tehokkaasti polttoainetta sähköksi. Convionin polttokennoyksiköissä polttoaineena käytetään maa- ja biokaasua. Polttokennojen merkittävimpiä etuja ovat hyvä hyötysuhde ja ympäristöystävällisyys. Hyötysuhde voi nousta jopa 60 %:iin, kun vertailun vuoksi esimerkiksi verkkosähkön hyötysuhde on vain 35 %:a.  Polttokennon käytössä ei synny lainkaan paikallisia rikkipäästöjä ja sen käyttö on äänetöntä, minkä ansiosta se voidaan sijoittaa lähelle ihmisiä, kuten kauppakeskukseen tai kerrostaloon. 

Käyttövarmuus on yksi yleisimmistä syistä polttokennon hankintaan. Esimerkiksi datakeskukset käyttävät polttokennoja verkkovirran varalähteenä. Convionin toimitusjohtaja Erkko Fontell kuitenkin muistuttaa, että asia saattaa olla myös toisinpäin: polttokennolla tuotetaan pääsähkö ja verkkovirtaa pidetään varalähteenä. Näin on etenkin silloin, kun kennossa käytettävä polttoaine saadaan paikallisesti.

 

Hallittu vapaus

Convionin CAD- ja PDM-järjestelmistä vastaava Hulda Aminoff kertoo yrityksen alkutaipaleesta:

”Ensimmäisenä vuonna otettiin aikalisä ja keskityttiin täysillä uuden tuotteen suunnitteluun. Prosessia kehitettiin ja tuotteen koko pyrittiin saamaan pienemmäksi. Myös uusia järjestelmäratkaisuja otettiin suunnitteluun mukaan. Maailmalla Convionin käyttämiä kiinteäoksidipolttokennoja (SOFC) käytetään pienemmissä polttokennoissa, jotka on suunnattu omakotitaloihin, mutta Suomessa olemme toistaiseksi ainoa tätä SOFC-tekniikkaa hyödyntävä järjestelmävalmistaja. Haasteita on siis piisannut.” 

Siirtyminen omaan yritykseen on tuonut Aminoffin mukaan suuria muutoksia toimintatapoihin: ”On todella tärkeää, että tiimi pysyy riittävän pienenä. Silloin voidaan heitellä ideoita ja keskustella vapaasti. Kaikki täällä tiedostavat, että on keskityttävä tuotekehitykseen. Tietysti jokaisella on oltava oma roolinsa, mutta se ei saa estää kommenttien vaihtoa. Ideointi ruokkii ideointia.”

Erilaisten ihmisten olemista mukana ideointivaiheessa pidetään Convionilla arvokkaana asiana. Suunnittelutyökalujen hallitseminen ei saa olla edellytys ajatusten jakamiselle: ”Kauhuskenaario olisi, jos ei voisi esittää asiaansa muutoin kuin 3D-mallina”, tuotannon puolella toimiva Timo Brofeldt kuvailee.

Tosin ideoista ei Convionissa kuulemma kyllä ole pulaa. Vaikka insinööri näkee yhden ratkaisun hän samalla jo miettii, kuinka asian voisi tehdä vieläkin paremmin. Fontell tuo pöytään käytännönläheisemmän näkemyksen tuoteinnovaatioiden syntyyn: ”En ole huolissani siitä, etteikö uusia ideoita syntyisi vaan pikemminkin siitä, kuinka ideat saatetaan maaliin. Hyvänkin innovaation tuotteeksi saattaminen kun ei ole aivan yksinkertaista. Täytyy myös muistaa, että niin kauan kuin vanha tuote tuo leivän pöytään, sitäkään ei sovi hylätä.”

Omassa yrityksessä työskentely on muuttanut myös asenneilmastoa. Jokainen kokee tuotteen omakseen ja kantaa vastuuta paitsi omasta tontistaan myös koko yrityksestä. Päätöksenteko on vapaampaa ja nopeampaa. ”Jos jokin ei toimi, ei siitä voi syyttää jotain kasvotonta organisaatiota vaan on vain katsottava peiliin”, Aminoff kuittaa. Miinuspuolella pienessä yrityksessä on infrastruktuurin puuttuminen. Jos ei pidä varaansa, suuri osa työpäivästä kuluu helposti oheistoimintojen hoitamiseen. Convion pitää huolen siitä, että työntekijät voivat keskittyä olennaisiin tehtäviinsä ulkoistamalla mahdollisimman paljon ydinbusineksen ulkopuolisia tehtäviä.

 

Somesta suositukset

Tuoreen yrityksen ensimmäisiä tehtäviä oli tehdä päätös CAD-järjestelmästä. CadWorks SOLIDWORKSineen oli kisassa alusta pitäen mukana. Hulda Aminoff löysi netistä käyttäjäkommentteja siitä, että CadWorksin kanssa käyttöönotto sujuu ripeästi. Tämä ratkaisi viime kädessä pelin CadWorksin eduksi. Aminoff myöntelee, että myös heillä saatiin järjestelmä nopeasti pystyyn. 

Convionilla kiitellään SOLIDWORKSiä suhteellisen helpoksi ottaa käyttöön, mutta puutteitakin on havaittu.”SOLIDWORKS ei näyttäisi sopivan parhaiten hyvin suuriin kokoonpanoihin. Kun yksityiskohtia tulee paljon, aukeaminen ja mallien käsittely vie turhan paljon aikaa”, Brofeldt kertoo. Myös osaluetteloiden datan esittämisessä olisi parantamisen varaa. Erityisesti painojen ja konfiguraatioihin liittyvien tietojen kulkua suunnittelijalta tuotantoon ja kokoonpanoon riittävän luettavassa muodossa joudutaan varmistelemaan turhan paljon. 

Convionin toimitusjohtajan näkemys järjestelmien tulevaisuuden haasteista on selkeä.

”Järjestelmien tulee kehittyä kolmessa mielessä. Ensinnäkin tiedonhallinnan rooli tulee korostumaan entisestään. Tuotetietojen ja versioiden hallinta kentällä ja päivitetyn tiedon varmistaminen ovat avainasioita. Toisena tulee järjestelmän käyttökelpoisuus tuotekehityksen alkumetreillä. Suunnitteluprosessin konseptoinnin pitäisi olla helppoa ja tarkkaa. Etenkin työkuvien teko on nykyisin turhan työläs työvaihe. Kolmantena on iterointi eli se, kuinka hyvin suunnittelutyökaluissa on ominaisuuksia, jotka huomioivat tuotantotekniikan ja kokoonpanon”, Fontell tiivistää. 

Artikkeli on julkaistu CadWorks Oy:n Solidi asiakaslehdessä nro 11 vuonna 2014

Faktaboksin kuvake.

Erkko Fontellin 3 haastetta suunnittelujärjestelmälle:

  1. Tiedonhallinta ja päivitetyn tiedon varmistaminen
  2. Konseptointi suunnittelun alussa
  3. Iterointi

”Vaikka insinööri näkee yhden ratkaisun hän samalla jo miettii, kuinka asian voisi tehdä vieläkin paremmin.”'

SINUA SAATTAISI KIINNOSTAA MYÖS


Artikkelin pikkukuvake
Referenssi | 4.8.2016
Case Fortaco: Fortacon ohjelmistoprojekti hipoo Suomen ennätystä
18 kuukautta sitten pöydällä ei ollut käytännössä mitään. Tänään lähes 50 suunnittelijaa useassa maassa työskentelee sujuvasti SOLIDWORKSillä, myyjät poimivat tiedot tilauskonfiguraattorista, tuotantoa ohjataan SAP-järjestelmällä ja …
Lue lisää
Artikkelin pikkukuvake
Referenssi | 12.10.2023
Case DGN Innovation: 3DEXPERIENCE tuo joustavuutta ja kustannustehokkuutta lisenssien hallintaan
DGN Innovation tekee mm. talotekniikka- ja rakennusalalla, puunjalostuksessa sekä kuluttajatuotteiden valmistuksessa toimiville asiakkailleen tuote- ja mekaniikkasuunnittelua. Työt vaihtelevat yksittäisistä kappaleista yli tuhannen osan kokonaisuuksiin, jotka …
Lue lisää
Artikkelin pikkukuvake
Referenssi | 28.10.2022
Case SFTec: SOLIDWORKS-lisenssit tehokkaampaan käyttöön
SFTec on kehittänyt ja kaupallistanut kiertotalouden prosesseihin soveltuvan kuivausteknologian. Skaalautuvaa ja liikuteltavaa ModHeat-kuivausjärjestelmää voidaan käyttää mm. teollisuuden sivuvirtojen, polttokelpoisten jätteiden, orgaanisten lietteiden ja vaikeidenkin materiaalien …
Lue lisää